nieuws

19 jan 2010, 21:09

Het oude probleem: waar staat D66 eigenlijk voor ? GroenLinks Groningen tast in het duister..

D66 doet het goed in de peilingen, en lijkt ook in Groningen af te steven op een giga-comeback. Volgens D66 moet alles anders, ook in Groningen. Maar hoe dan? Wat nou: anders? Dat zijn althans de vragen die het GroenLinks gemeenteraadslid Mattias Gijsbertsen stelt aan D66 in Groningen. Hij doet dat in het weblog van D66 in de DSG. Volgens de GroenLinkser is D66 in Groningen bovendien benauwd voord e linkse lijstverbinding tussen PvdA, GroenLinks en SP.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

'Is het dan die ’vooruitziende blik’ die D66 mist? GroenLinks onderkent het bereikbaarheidsprobleem dat deze stad bedreigt. Wij zoeken naar duurzame en groene oplossingen die Groningen niet alleen bereikbaarder en aantrekkelijker maken, maar de stad ook economisch versterken. Daarom kiezen wij nu voor een milieuvriendelijke, effectieve en betaalbare oplossing in het openbaar vervoer: de Regiotram. Daarom ook hebben wij er met moeite en succes voor gevochten de nieuwe Zuidelijke Ringweg deels te verdiepen en te overkappen (medestanders waren met name SP, ChristenUnie en VVD, in tegenstelling tot bijvoorbeeld D66 en CDA). En ook op tal van andere manieren willen wij in deze stad investeren. Niet zomaar voor de lol, maar omdat Groningen een geweldige plek is om te wonen en in 2020 niets van haar kracht mag hebben ingeboet.
Kortom, D66 kan zich verheugen want GroenLinks doet het al ’Anders’. Toch voegt Schroor zich samen met VVD en Stadspartij in een bestorming van de Grote Boze Coalitie en maakt daarbij graag tegenstellingen die er eigenlijk niet zijn. Ik noem de lijstverbinding, de woningcorporaties en de duurzame scholen. Is dat nou het Redelijk Alternatief? Of is D66 nu Anders?

Mattias Gijsbertsen
Fractievoorzitter GroenLinks

www.dsg.nl