nieuws

26 mrt 2013, 10:10

Het is lente in het Groninger Provinciehuis: hofmakerij en baltsgedrag alom

De zon schijnt de laatste dagen, en in het Provinciehuis in Groningen heeft dat geleid tot een lente-achtige jubelstemming. Althans: er wordt nu volop gelfirt tussen collegepartijen PvdA, VVD en D66 enerzijds en politieke partijen die GroenLinks als partner willen opvolgen, anderzijds.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De kandidaten die het meest kansrijk zijn voor een zetel in het college van Gedeputeerde Staten lijken ChristenUnie en CDA.

Woensdagavond krijgen zij en andere partijen de kans om uit te leggen waarom de keuze op hen zou moeten vallen

Aanstaande om 19.30 uur vindt in de Statenzaal van de provincie Groningen namelijk een informerende bijeenkomst plaats, waarin alle fracties hun oordeel en wensen kenbaar kunnen maken met betrekking tot de vorming van een coalitie die op de steun van een meerderheid in Provinciale Staten kan rekenen.

Afgelopen vrijdag heeft gedeputeerde Van der Ploeg besloten zijn ontslag in te dienen en heeft de fractie van GroenLinks bekend gemaakt geen deel meer uit te kunnen maken van de coalitie.

Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van PvdA, VVD en D66 zich beraden. Zij hebben de ambitie uitgesproken om samen met een vierde partij een coalitie te willen vormen, waarbij het huidige collegeprogramma als basis en vertrekpunt fungeert.

De fractievoorzitters van PvdA, VVD en D66 willen in deze openbare bijeenkomst  helder krijgen welke partijen in aanmerking komen om de positie van GroenLinks in te nemen. Ze zetten in op een nieuw meerderheidscollege, waarvoor het huidige coalitieprogramma de basis moet zijn.

De bijeenkomst is openbaar en live via de website: www.provinciegroningen.nlte volgen.