nieuws

31 jan 2011, 09:09

Christen Unie: ‘Groningen moet bezuinigen op cultuur’

Lijsttrekker Henk Staghouwer wil met zijn partij de ChristenUnie bezuinigen op de cultuur in Groningen. Daarentegen wil hij meer geld voor de sociale vraagstukken, omdat hij dat belangrijker vindt voor de Groninger. Een en ander vertelt hij tijdens een video-interview en antwoordt hij op vragen die de GIC aan hem voorlegde. Ook wil de ChristenUnie een betere verbinding met Noordwest-Groningen door een nieuwe weg richting Winsum en Lauwersoog.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Video: Hester Swabedissen


Kunt u drie zaken noemen die voor De ChristenUnie zeer belangrijk zijn voor de provincie Groningen voor de komende vier jaar?

‘De ChristenUnie heeft een drietal speerpunten:

- Bereikbaarheid van het platteland:
Onder andere de kleinere kernen niet vergeten wat woningbouw en infrastructuur betreft. Wij willen niet dat alle aandacht naar de stad Groningen gaat en dat de regio op slot gaat.

- Aandacht voor de sociaal zwakkere en aandacht voor mantelzorg.

- Grote aandacht voor energietransitie en de alternatieven voor reguliere energieopwekking.’


Groningen zal moeten bezuinigen. Voor hoeveel geld zijn er in uw ogen bezuinigingen nodig om Groningen als provincie financieel gezond te houden/krijgen?

‘We hebben als staten afgesproken dat we 34 miljoen gaan bezuinigen. Weliswaar is dit veel geld maar we zijn er van overtuigd dat een gezonde financiële situatie voor de provincie erg belangrijk is. Wij zijn echter erg kritisch geweest over een aantal bezuinigingen en hebben daar een aantal moties over ingediend.’


Waarop kan volgens De ChristenUnie het best bezuinigd worden de komende jaren?

‘Als we het hebben over de keuze die wij maken, dan zijn met name de posten aan de beurt die op dit moment fungeren als room op de koffie. Één van de onderdelen daarbij is cultuur. Dit wil niet zeggen dat wij geen voorstander zijn van cultuur, maar als we een keus krijgen voorgelegd dan besteden wij ons geld liever aan sociale vraagstukken dan aan bovengenoemde. Wat ook een bezuiniging zal zijn is het takenpakket voor de provincie, dit betekent concreet minder regels en minder ambtelijke ondersteuning.’


Waarop liever niet?

‘Liever niet op sociaal zwakkeren.’


Als er ondanks de bezuinigingen nog geld vrijgemaakt kan worden voor nieuw beleid, waar zou u dat geld dan het liefst aan willen besteden?

‘Economie en werkgelegenheid zijn natuurlijk belangrijke thema's, vooral voor het welzijn van de inwoners van Groningen. Daar willen wij dus zeker aandacht aan besteden en zoals ik al heb aangegeven voor de sociale thema's.’


Hoe denkt De ChristenUnie over het Groninger Forum?

‘Zoals de situatie nu wordt voorgesteld, zullen wij tegen het Forum blijven. Dit neemt niet weg dat wij ingestemd hebben met de 35 miljoen euro die beschikbaar blijft voor de stad Groningen. Dit geld is volgens ons uitdrukkelijk bestemd voor economische structuurversterking en daar heb je een stevige onderbouwing voor nodig.’


Hoe denkt De ChristenUnie over een nieuwe weg richting Winsum/Lauwersoog? De stad Groningen voelt daar weinig voor omdat het Reitdiepgebied erdoor wordt aangetast

‘Wij zijn voorstander van een nieuwe verbinding met Noordwest-Groningen. Er wordt al 30 jaar gesproken over deze nieuwe verbinding. Er moet nu eindelijk eens duidelijkheid komen en goede en veilige bereikbaarheid is echt nodig. De N361 is een van de gevaarlijkste wegen in onze provincie.’


Hoe zou een nieuw college er volgens u uit moeten zien: afspiegelingscollege of links- of rechtsmeerderheidscollege?

‘Daar wil ik nu nog geen uitspraken over doen.’


Heeft u nog een hartenkreet die u kwijt zou slaken? Bijvoorbeeld: Wat zou u het liefste willen voor de provincie Groningen 2011-2015?

‘Wij willen voor Groningers een veilige en energieke provincie waar de inwoners veel werkgelegenheid hebben en een goede bereikbaarheid.’

 ==============================

EERDERE LIJSTTREKKERS-INTERVIEWS:

PARTIJ VOOR HET NOORDEN:

 www.gic.nl/nieuws/gic-interviewt-lijsttrekkers-partij-voor-het-noorden-wil-deltapla


SOCIALISTISCHE PARTIJ (SP)

 

 www.gic.nl/nieuws/sp-voor-leefbaarheid-tegen-co2-opslag-en-tegen-forum