nieuws

01 feb 2011, 21:09

Henk Bleker informeerde Tweede Kamer laat over genoten natuur-subsidie

Staatssecretaris en oud- gedeputeerde voor landbouw in Groningen Henk Bleker (CDA) is in een lastig pakket gekomen omdat hij de Tweede Kamer te laat of nog helemaal niet heeft geïnformeerd over subsidie die hij en zijn vrouw hebben gekregen. Het gaat om een bedrag van bijna 175.000 euro voor het omzetten van landbouwgrond in natuur. Daar is op zichzelf geen probleem mee, maar in de Tweede Kamer is geïrriteerd gereageerd op het feit dat hij dit niet zou hebben gemeld. De kwestie is actueel geworden na een publicatie in Dagblad Trouw.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een en ander blijkt uit gegevens van de provincie Groningen die Trouw in handen kreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en aanvullende informatie van Blekers eigen ministerie van landbouw.


Bleker en zijn partner, van wie hij inmiddels is gescheiden, houden als hobby pony’s. In 2005 deden zij een aanvraag in het kader van de Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 (SN 2000). De subsidie is een vergoeding voor de waardedaling die ontstaat als landbouwgrond wordt omgezet in natuur.

Daarnaast vroegen de bewindsman en zijn partner subsidie voor het opnieuw inrichten van het gebied. Er werd voor 9,37 hectares subsidie aangevraagd, uiteindelijk is voor 6 hectare goedgekeurd. Voor de waardedaling van de grond wordt 143.988 euro vergoed, voor de inrichting wordt een subsidie van 30.384,96 verstrekt. Het uiteindelijke subsidiebedrag kan overigens lager of door een inflatiecorrectie juist hoger uitvallen.

De familie Bleker heeft nog niet het gehele bedrag geïncasseerd. Als staatssecretaris heeft Bleker het bedrijf op afstand geplaatst, zodat hij daar persoonlijk niets meer mee van doen heeft.