nieuws

10 sep 2001, 00:12

HBO-raad teleurgesteld over hogeschoolplannen overheid

De HBO-raad is teleurgesteld over het kabinetsbeleid voor hogescholen. ‘’Het kabinet richt zich teveel op bestuurlijke vraagstukken en niet op de kern’’, meent Frans Leijnse, voorzitter van de HBO-raad. ‘’De ambitie die Nederland heeft om de hogescholen in te zetten bij het verkrijgen van een voortrekkersrol in de Europese ‘kenniseconomie’ laat het buiten beschouwing. Ik zie geen beleid voor de noodzakelijke groei van onderzoek en ontwikkeling.’’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leijnse deed zijn uitspraken bij de opening van het Hogeschooljaar 2001-2002 op de Hanzehogeschool in Groningen. Volgens de machtigste man in de HBO-gemeenschap is er blijkbaar bij de overheid sprake van onmacht om een inhoudelijke visie te ontwikkelen. De overheid presenteerde haar HBO-toekomstvisie vorige week in de Verkenningen voor onderwijs.
Om de onstuitbare groei van het HBO te betalen moet de houding van ‘wees maar blij met wat je hebt’ verlaten worden. ‘’De overheid moet naar de toekomst durven kijken. De rijksbijdrage voor studenten moet minimaal worden gestabiliseerd. Of moeten we dan werkelijk geloven dat de verlamming van het denken over hoger onderwijs wordt veroorzaakt door zo iets plats als de ‘angst voor de rekening’?’’
Om binnen Europa te concurreren op onderwijs moet het niveau van de Nederlandse hogescholen boven onderwijsinstellingen in andere EU-landen uitstijgen. ‘’En wie van Nederland een vooraanstaande kenniseconomie wil maken, pleit vooral voor een verdere uitbreiding van het HBO’’, preekte Leijnse op de Hanzehogeschool nogal voor eigen parochie.