nieuws

21 dec 2010, 21:09

Hartstochtelijk pleidooi voor Groninger Forum: 'Politici moeten niet alleen naar populaire meningen luisteren'

‘Het is van groot belang dat het Groninger Forum er wel komt. In het verleden waren er ook veel mensen die zeiden dat we geen Groninger Museum zouden moeten bouwen, en kijk nu wat een enorme economische impuls dat geeft aan Groningen. Er waren vroeger mensen die het belachelijk vonden om zoveel geld te steken in het Groninger Museum. Zij kwamen zelf met het voorstel om die miljoenen beschikbaar te stellen aan FC Groningen om daar Ruud Gullit voor te kopen. Dat zou pas goed zijn voor Groningen! Nou, het is maar goed dat er toen politici waren die niet alleen luisterden naar populaire meningen maar die het lef hadden een duidelijke route te kiezen. Ik hoop dat dat ook gebeurt met het Groninger Forum. Dat Forum is niet de strop voor Groningen, maar juist de zon voor Groningen!’. Dat betoogde dinsdagavond Ben Warner, oud-hoofd communicatie van de Gasunie en momenteel voorzitter van de Kunstraad in Groningen. Hij zei dit tijdens een zeer druk bezocht debat, georganiseerd door Forum/Images aan het Hereplein.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens dit debat kwamen zowel voor- als tegenstanders van het Groninger Forum aan het woord. Dit naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten om niet 35 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het Forum. Volgens een grote meerderheid in Provinciale Staten is niet zeker dat het Groninger Forum voor de gewenste economische impuls zal zorgen voor Groningen. Ook is men niet overtuigd van de haalbaarheid van de plannen voor exploitatie van het Forum.


De inleiding van Ben Warner was opmerkelijk omdat tot nu toe vooral tegenstanders van het Groninger Forum zich hebben laten horen in het publieke debat. Er waren de afgelopen maanden weinig voorstanders die zo enthousiast in de bres sprongen voor het Forum als Warner. Volgens Warner moet Groningen er voor waken om geen provinciale plaats als Zutphen of Apeldoorn te worden, en is er af en toe een impuls zoals het Groninger Museum of het Groninger Forum noodzakelijk voor de ‘grootste stad van het Noorden’.


Warner zei de argumenten van critici zoals oud-wethouder Klaas Swaak op zich wel te begrijpen. Zij vrezen dat een voorziening als een openbare bibliotheek in dit digitale tijdperk geen toekomst meer heeft en dat het trekken is aan een dood paar om in het Groninger Museum een grote bibliotheek in te richten. ‘De digitale revolutie heeft zich afgespeeld in de huiskamer. De tijd dat mensen elkaar willen ontmoeten in bibliotheken is definitief voorbij.’, zo betoogde Swaak.

Maar volgens Ben Warner is het juist zaak om te zoeken naar nieuwe vormen en om te streven naar een voorziening zoals een bibliotheek die ook in de huidige tijd voor nieuwe generaties aantrekkelijk zal zijn. Volgens hem is het juist een uitdaging voor een stad als Groningen, waar zoveel studenten en wetenschappers zijn, om een voorziening in het leven te roepen die ook in deze digitale tijd aan een behoefte voorziet.
VVD

Overigens liet de VVD – tegenstander van het Groninger Forum – weten onder de indruk te zijn van de speech van Warner. ‘Onze meningen liggen niet eens zover uit elkaar als u misschien denkt. Want wij zijn niet principieel tegen het Groninger Forum op zich. Maar wel vinden we dat ook commerciële parijen een bijdrage moeten leveren’, aldus VVD gemeenteraadslid Arno Rutte.
In het verleden was het overigens de VVD in Groningen die de bouw van het Groninger Museum mogelijk maakte, en ook toen was de VVD oppositiepartij. De Groningse VVD was ook toen geen populistische partij.

Willem Smink


Er was tijdens deze bijeenkomst forse kritiek op het college van Provinciale Staten. Volgens oud-wethouder Willem Smink is het grootste probleem dat Provinciale Staten geen speciale vergadering hebben belegd waar alle ins- en outs van hun verstrekkende weigering om 35 miljoen te geven aan de orde konden komen. ‘Bij de Staten hebben ze hun emoties niet onder controle. Dit besluit kan Groningen 40 miljoen euro gaan kosten, dit wordt het begin van een instortend kaartenhuis. Wat er nu is gebeurd is ongehoord en zonder weerga. De gevolgen van de weigering van PS zijn ontzettend groot en niemand heeft daar alle voor- en nadelen van die beslissing op een rijd gezet, dat vind ik het allerergste. En ga niet zeggen dat de stad Groningen niet democratisch was: er zijn twee gemeenteraadsverkiezingen geweest die zijn gewonnen door voorstanders van het Forum en tijdens een referendum was 53 % voor het plan. Als men dat nu op het laatste moment nee zegt, dan is dit ongehoord’.


Hoogleraar


Volgens hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring is het besluit van Gedeputeerde Staten ’buitengewoon merkwaardig’. Volgens hem is er nauwelijks een goede motivering gegeven door Provinciale Staten om niet in te stemmen met de 35 miljoen euro. Maar hoe slecht hij het besluit van Provinciale Staten ook vindt, hij verwacht niet dat B en W van Groningen veel succes hebben met een juridische procedure, alleen al omdat deze jaren kan gaan duren. En zoveel tijd heeft Groningen niet.