nieuws

25 aug 2001, 00:12

Haren ziet geen toekomst meer voor Hortus in afgeslankte vorm

De gemeenteraad van Haren is niet bereid om nog langer geld te steken in de Hortus Haren. Dat bleek tijdens een raadscommissie vergadering. Daarmee lijkt het lot nu definitief bezegeld, al heeft de directie van de Hortus nog tot 31 augustus de tijd om met een plan te komen. Alleen een wonder kan de Hortus nu nog redden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gemeenteraadsleden van Haren lieten vanmorgen weten niet bereid te zijn nog eens drie ton per jaar inde Hortus te blijven stekken. Ze zijn niet overtuigd van het plan om van de Hortus een Kenniscentrum voor Duurzaam Wonen te maken, zo lieten ze vanmorgen weten via Radio Noord. In totaal heeft de Hortus 600.000 gulden per jaar nodig. Daarvan zou de helft afkomstig zijn van Groningen en de helft van Haren. Bovendien zou de provincie een investeringssubsidie moeten geven. Hoewel de plannen er nog niet zijn hebben diverse raadsleden gisteravond al laten weten dat het allemaal zinloos is.
Directeur Drissen van de Hortus geeft de moed nog niet op. Hij vindt het niet elegant dat de raadsleden nu al hun conclusie hebben getrokken, terwijl zijn definitieve reddingsplan voor een Hortus in afgeslankte vorm nog gepresenteerd moet worden.