nieuws

07 mrt 2002, 00:12

Haren wil kleurloze burgemeester van middelbare leeftijd

De ideale burgemeester is van middelbare leeftijd. De politieke kleur van de toekomstige eerste burger doet niet ter zake. Hij of zij moet echter wel goed kunnen leidinggeven, organiseren, maatschappelijk georiënteerd zijn, goed kunnen samenwerken en begiftigd zijn met een goed inzicht. Deze ideale burgemeester zou middels een referendum gekozen moeten worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit blijkt uit een enquête die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen onder de Harense bevolking gehouden is. Inwoners konden woensdag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hun ideale burgemeester 'samenstellen'. Op hun stembiljet konden ze aangeven aan welke eigenschappen de in hun ogen meest ideale burgemeester moet voldoen. Met de antwoorden hoopt de gemeenteraad een profiel samen te kunnen stellen waaraan een nieuwe burgemeester van Haren moet voldoen.
De inwoners van Haren konden een keuze uit zeventien eigenschappen maken. Ze konden daar maximaal vijf eigenschappen uit kiezen. Daarnaast kon men aangeven of men iets in een burgemeestersreferendum ziet, welke leeftijd de kandidaat moet hebben, welke portefeuilles hij of zij moet krijgen en of een politieke kleur belangrijk is. De voorkeur voor een bepaalde seks achtte de raad niet relevant.
Acht procent van de Harenaren deed mee aan het onderzoek. De gemeente is tevreden met deze opkomst.