nieuws

01 dec 2017, 14:02

Haren verhoogt OZB met twaalf procent

Haren verhoogt OZB met twaalf procent

Haren behoort tot de Nederlandse gemeenten waar de OZB voor 2018 het sterkst wordt verhoogd. Stijgt de OZB landelijk gemiddeld met 1,7 procent, in Haren is dat voor 2018 twaalf procent.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat meldt vrijdag het Dagblad van Het Noorden. De krant citeert de Vereniging Eigen Huis (VEH) die stelt dat Haren er uitspringt als het gaat om de verhoging van de OZB in 2018. Volgens de VEH is er bij Haren sprake van een ‘forse uitschieter’.

 

Huiseigenaren in Haren gaan volgens de VEH ten opzichte van 2017 gemiddeld 55 euro meer betalen, oftewel een verhoging met 12 procent. De afgelopen vier jaar werd de ozb in Haren opgekrikt van gemiddeld 331 naar 478 euro, aldus de VEH.

 

Haren stelt dat de verhoging nodig is om de financiële positie te versterken en de reserves te vergroten. Die reservepositie was aangetast onder meer door de economische crisis.

 

Ook na 2018 wil Haren de OZB jaarlijks blijven verhogen, tot het jaar 2023.

De verhoging is opmerkelijk omdat in een akkoord van het college van B en W was afgesproken dat alles op alles gezet zou worden om lastenverhoging voor de inwoners te voorkomen.

 

Fusie met Groningen?

 

De verhoging van de OZB staat in principe los van een mogelijke fusie met Groningen, waar de Tweede Kamer nog een oordeel over moet vellen, maar indirect niet. Want juíst omdat Haren wil laten zien dat het de zaken financieel goed op orde heeft, was al afgesproken om bepaalde tarieven  te verhogen.

 

Volgens de gemeente Haren is fusie met Groningen niet nodig, omdat er geen draagvlak voor is bij de Harense bevolking, omdat Haren ‘alle wettelijke taken prima aan kan’ en omdat ‘er geen urgente problemen zijn, die alleen met herindeling opgelost kunnen worden.’ Daarom wil Haren zelf zorgen voor een solide begroting, en dat verklaart mogelijk mede de tariefstijging.

 

De tariefsverhogingen vloeien voort uit het verbeterplan Beterr Haren.

 

‘In de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020 is dat financieel en beleidsmatig vertaald. De kernopdracht vanuit de externe rapporten was: ‘zorg dat je de financiële huishouding meer solide wordt. Dat kan door de algemene reserve te vergroten als buffer voor tegenvallers en basis voor een investeringsagenda’. De gemeente Haren realiseert een extra toevoeging aan de algemene reserve van €8 miljoen in 2020, op een begrotingsomvang van 52 miljoen euro.  Daarmee wordt een solvabiliteitsratio gehaald van 26%. Dat is meer dan gemiddeld hoog in gemeenteland. Dit doet de gemeente mét een pakket van bezuinigingen, lastenverhogingen, organisatieverandering en stevige financiële afspraken, maar zónder primaire voorzieningen ingrijpend te schaden’, aldus de gemeente Haren op haar website.