nieuws

26 mrt 2002, 00:12

Haren krijgt college met VVD, CDA en PvdA

De gemeente Haren krijgt een nieuw college dat gevormd wordt door VVD, CDA en PvdA. De fractie van D66 levert deze keer geen wethouder en valt buiten de boot.
De gemeente Haren krijgt een nieuw college dat gevormd wordt door VVD, CDA en PvdA. De fractie van D66 levert deze keer geen wethouder en valt buiten de boot.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De collegeonderhandelingen in Haren hebben geresulteerd in een akkoord op hoofdlijnen over een collegeprogramma en de verdeling van portefeuilles tussen de fracties van VVD, CDA en PvdA. De wethouders Berend Hoekstra (VVD, tevens loco-burgemeester), Henk Copinga (CDA) en Fijke Liemburg (PvdA) worden maandagavond tijdens de raadsvergadering benoemd.
De taken van de drie wethouders zijn vastgelegd in de portefeuilleverdeling. Voor het CDA gaat Henk Copinga zich bezighouden met: financiƫn en belastingen, de gemeentelijke bedrijfsvoering, personeelszaken en organisatieontwikkeling, sport, ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid en WVG, sociaal-cultureel werk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. Voor de PvdA wordt Fijke Liemburg wethouder voor: sociale zaken, onderwijs, jeugdbeleid, milieu, volksgezondheid, kunst en cultuur, ontwikkelingssamenwerking, recreatie en toerisme, emancipatiebeleid en allochtonenbeleid. Voor de VVD zal Berend Hoekstra aan de slag gaan met ruimtelijke ordening, regiovisie, bouw en woningtoezicht, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, kleine kernen en plattelandsbeleid, openbare werken en nutsbedrijven, grondbedrijf, monumentenzorg en economische zaken. De burgemeester zal zich bezighouden met bestuurlijke zaken, bestuurlijke vernieuwing, RCG, Meerschap, Zuidlaardermeer, communicatie en voorlichting, media, brandweer, politie, integraal veiligheidsbeleid, burgerparticipatie, externe betrekkingen, kwaliteitszorg en landinrichting.