nieuws

28 jan 2003, 00:12

Hardere aanpak ‘ thuiskwekerijen’ in Groningen

De Groningse woningcorporatie De Huismeesters gaat strenger optreden tegen huurders die hennep kweken in hun woning. Tot voor kort was het lastig om daar tegen op te treden, maar dankzij een vonnis van de rechtbank in Groningen kunnen corporaties nu eerder een woning laten ontruimen wanneer er hennepplantages in worden aangetroffen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Alleen wanneer er sprake was van overlast of van een huurachterstand stemde de rechter tot nu toe in met een ontruiming. Maar onlangs heeft de Groningse rechtbank besloten dat we ook mogen ontruimen op basis van het feit dat er een hennepplantage in een woning wordt aangetroffen. Dat vergroot onze mogelijkheden om op te treden tegen thuiskwekers aanzienlijk’, aldus woordvoerder L. van Ling van De Huismeesters.
Volgens hem hebben corporaties in Nederlandse steden te maken met verschillende uitspraken van rechters. In sommige steden staan rechters een ontruiming niet toe wanneer er een hennepplantage wordt ontdekt in een woning. Maar in andere gemeenten wel. ‘De rechtbank in Groningen heeft nu bepaald dat wanneer een woning niet gebruikt wordt voor het doel waar deze voor beschikbaar is gesteld, deze ontruimd kan worden. Dat geeft ons aanzienlijk meer mogelijkheden om op te treden tegen huurders die op professionele wijze hennep telen in hun woning. Ook voor corporaties elders is de uitspraak van de Groningse rechter zeker interessant’, aldus Van Ling. Volgens hem is het niet de bedoeling dat er nu een heksenjacht komt op huurders met een hennepplantje in huis. ‘Maar als buren klagen over overlast of de politie doet een inval, dan hebben we nu een mogelijkheid om er tegen op te treden’, aldus Van Ling.