nieuws

19 sep 2001, 00:12

Hanzehogeschool teleurgesteld over onderwijsbegroting

De Hanzehogeschool Groningen is teleurgesteld over de nieuwe onderwijsbegroting. Er komt een verdere daling van het bedrag dat de Hanzehogeschool per student ontvangt en in het totale budget voor het hbo is geen financiële ruimte voor uitvoering van nieuw beleid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Qua onderwerpen en thema's is de Hanzehogeschool het grotendeels eens met het ministerie van OC&W. Wat echter ontbreekt zijn de financiële middelen om deze inhoud handen en voeten te geven.
Waar hogescholen in 1996 nog ƒ 9.800,- per student ontvingen, daalt dit bedrag in 2002 tot ƒ 9.300,-. Voor 2005 is een verdere daling tot ƒ 9.000,- voorzien (alle bedragen prijspeil 1996). In de nieuwe onderwijsbegroting worden geen acties ondernomen om deze daling van 10% in 10 jaar te keren. Dit betekent dat er steeds minder financiële ruimte is om het gewenste beleid, gericht op kwalitatief en flexibel onderwijs voor de 18.000 studenten van de Hanzehogeschool, voldoende vorm te geven.
De Hanzehogeschool heeft continu aandacht voor vernieuwing en flexibilisering van het onderwijs. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de invoering van de bachelor-master structuur met daarbij de ontwikkeling van mastersopleidigen en doorstroomtrajecten van mbo naar hbo. Verder vindt de Hanzehogeschool de komst van lectoraten en de verdere ontwikkeling van ICT-voorzieningen belangrijk in haar rol als kenniscentrum. De minister heeft geen geld beschikbaar gesteld voor de invoering van de bachelor-master structuur en het geld dat beschikbaar lijkt te zijn voor bijvoorbeeld doorstroomtrajecten moet gebruikt worden om elders ontstane gaten in het budget te dichten.