nieuws

13 nov 2001, 00:12

Hanzehogeschool: nieuwe sportopleiding door combinatie ALO en Fysiotherapie

De Hanzehogeschool start onder de naam Hanze Instituut voor Sportstudies (HIS) een centrum voor sport, bewegen en gezondheid. Dit centrum komt voort uit de bestaande Hanze-opleidingen Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO), Sport, Gezondheid en Management (SGM) en Fysiotherapie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het HIS is een nieuw onderwijsconcept gebaseerd op een nieuwe kijk op het opleiden van mensen voor het werkveld Sport en Bewegen. Dit onderwijsconcept sluit aan bij Europese en landelijke ontwikkelingen enerrzijds en is de eerste vertaling van het nieuwe HG-beleidsplan. Hierdoor wordt beter tegemoet gekomen aan de wensen van zowel studenten als het werkveld. In 2002 zal het HIS van start gaan met de opzet van de kenniskring en de contractunit. In 2003 start ook het onderwijsdeel.