nieuws

26 jun 2001, 00:12

Hanzehogeschool maakt zich op voor veranderde instroom

De Hanzehogeschool Groningen krijgt in september te maken met de veranderde Havo-instroom uit het voortgezet onderwijs. Om te zorgen dat de aansluiting van deze scholieren op het HBO-onderwijs goed verloopt, zijn er binnen de Hanzehogeschool diverse initiatieven ontplooid.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De propedeuseprogramma's van een groot aantal opleidingen van de Hanzehogeschool zijn aangepast aan de nieuwe Havo/Vwo programma's. Onder andere hiervoor is door het ministerie van OC&W NLG 500.000 beschikbaar gesteld. Deze aanpassingen worden nu en komend studiejaar door docenten uit het voortgezet onderwijs beoordeeld op de kwaliteit van de aansluiting. De Hanzehogeschool is initiatiefnemer van het recent verschenen boekje "Inhoud van het vernieuwde onderwijs in de tweede fase van het Havo". Dit boekje is bedoeld voor docenten in het HBO en het voortgezet onderwijs. Het geeft in 60 bladzijden een compact beeld van de vakinhoudelijke veranderingen in de Havolesstof en daarmee inzicht in de kennis en vaardigheden van Havo-scholieren.
Verder gaan docenten van de Hanzehogeschool al sinds 1993 regelmatig op 'lesbezoek' bij het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat zij lessen volgen en gesprekken voeren met scholieren om een goed beeld te krijgen van het studiehuis en de profielen. Daarnaast zijn voor komend studiejaar bestaande en nieuwe activiteiten voor leerlingen toegespitst op nieuwe instroom, bijvoorbeeld de scholierenmanifestatie, oriƫntatieactiviteiten en meeloopdagen voor Havo 5, Vwo 6 en MBO. Een aantal scholen uit het voortgezet onderwijs is eerder dan de rest begonnen met de invoering van profielen. Deze scholieren zijn in het studiejaar 2000/2001 ingestroomd bij de Hanzehogeschool. De Hanzehogeschool is bezig met een onderzoek naar de prestaties van 125 van deze eerstejaars studenten die een profiel hebben gevolgd.