nieuws

20 jun 2002, 00:12

Hanzehogeschool: Inwoners Eurolanden bang voor blijvende inflatie

De gemiddelde inwoner van de Eurolanden is bang voor blijvende inflatie. Dat is de voornaamste conclusie uit een quick-scan gehouden door studenten Facility Management van de Hanzehogeschool onder enige honderden inwoners van de landen waar de euro als betaalmiddel is ingevoerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De ondervraagde mensen hebben geen andere verklaring voor de prijsstijgingen dan de invoering van de euro op 1 januari 2002. In officiële berichten wordt dat verband door de nationale overheden van de Eurolanden ontkend. Bij ongewijzigd beleid zullen de prijzen van consumptiegoederen voorlopig blijven stijgen.
De quick-scan is uitgevoerd door tweedejaars studenten Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen als afsluiting van het studieblok Consumentenkunde. Zes weken lang hebben zij mensen per telefoon en e-mail benaderd in alle Eurolanden.
Uit de quick-scan blijkt dat er grote bewondering is voor de grootschaligheid van het project en de probleemloze invoering van de Euro. Het gewenningsproces blijkt echter langzamer te verlopen dan verwacht : 40% wil weer terug naar de oude valuta en driekwart van de mensen rekent grote aankopen nog steeds om. Ook wordt geconcludeerd dat de door de Europese Centrale Bank beoogde prijsstabiliteit tot op heden is uitgebleven. Verder blijkt dat Ierland en Finland zich door de invoering van de euro sterker in hun identiteit aangetast voelen dan de overige Eurolanden. Dit wordt mede verklaard uit de geïsoleerde ligging van deze landen en door het feit dat hun belangrijkste handelspartners geen euro als betaalmiddel hebben. De studenten hebben besloten om de quick-scan over een jaar te herhalen om te bezien in hoeverre de angst voor blijvende inflatie gerechtvaardigd is.