nieuws

27 jun 2001, 00:12

Hanzehogeschool en gemeente: convenant over nieuwe opleiding leerkrachten

De Pabo, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, en de gemeente Groningen gaan intensiever samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De samenwerking komt tot uiting in het project 'Opleider in school'. In dit project krijgt de afstemming tussen Pabo en de praktijk van het lesgeven een extra impuls. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van leer-werktrajecten, waarin studenten deels in een basisschool worden opgeleid. Hierdoor zullen toekomstige leerkrachten beter zijn toegerust op de praktijk.
Het project 'Opleider in school' wordt op vrijdag 29 juni 2001 bekrachtigd door het tekenen van een convenant. De heer Henk Pijlman, lid van het college van bestuur van de Hanzehogeschool, en wethouder van onderwijs, de heer Robert Jan Bron, tekenen de overeenkomst. Het gaat om leer-werktrajecten in het derde en vierde jaar van de opleidingen waarbij de student, de Pabo en de basisschool samen de leerroute vormgeven. Dit betekent dat enkele studenten een leer-werktraject van 15 maanden volgen op een openbare basisschool in de gemeente Groningen. De studenten worden geselecteerd door middel van een assessment. De opleidingsscholen beschrijven aan welke vaardigheden zij behoefte hebben en wat de kenmerken van de school zijn. Er doen eerst een beperkt aantal scholen mee (zes), zodat er ruimte is voor diepgang en verdere uitwerking van de inhoud. Het project start in september. Op de opleidingsschool krijgt de student in de klas begeleiding van een leerkracht. Daarnaast heeft de school uit het eigen team een 'opleider' die een speciale cursus heeft gevolgd. Deze opleider volgt en begeleidt de student in het leer-werktraject. De opleider heeft nauw contact met docenten van de Pabo om afstemming te bevorderen tussen de theoretische instrumenten van de Pabo en de praktijk van de basisschool. Tevens heeft de opleider een belangrijke coachende rol naar nieuwe leerkrachten en herintreders. De samenwerking tussen de Pabo en de gemeente Groningen sluit aan bij de richting die het ministerie van OC&W met de nota 'Maatwerk 2' heeft gegeven voor samenwerking tussen scholen en opleidingsinstituten. Voor het project 'Opleider in school' is door het ministerie van OC&W voor het eerste jaar een subsidie van NLG 189.000 beschikbaar gesteld. Tevens wordt per school financiƫle bijdrage geleverd van NLG 4.000 door de gemeente Groningen.