nieuws

11 sep 2001, 00:12

Handboek bommelding voor Groningse ondernemingen

Hoewel het gelukkig niet aan de orde van de dag is, kunnen bedrijven te maken krijgen met bommeldingen. De Politie Groningen heeft nu een nieuwe Handleiding Bommelding Bedrijven samengesteld. Het geeft advies over te nemen acties mocht het zover komen, en het gevreesde telefoontje binnenkomt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een aantal jaren gelden is een landelijke versie van zo’n handleiding geschreven door G. Bos, de plaatsvervangend teamleider explosievenverkenning, en M. Boekholt. ‘’’Toentertijd is daar niks mee gebeurd, maar begin dit jaar is het boekwerk weer uit de kast getrokken’’, meldt politieblad De Aangever deze week. Het boek is nu herschreven en bevat advies voor bedrijven in Groningen.
‘’Een bommelding is heel bedreigend en beangstigend,’’ stelt Bos. Het boek geeft daarom advies over bijvoorbeeld de juiste volgorde van de te nemen maatregelen, om de dreigende situatie zo goed als het kan te beheersen. De overzichtelijke checklist moet zo ondanks de hectiek overzicht bieden, waardoor het gevaar kleiner wordt.