nieuws

06 jul 2000, 00:12

Han Lammers, oud burgemeester van Groningen overleden

Han Lammers, oud-waarnemend burgemeester van Groningen en oud-commissaris van de Koningin in Flevoland, is woensdag overleden. De gemeenteraad heeft vanmiddag een minuut stilte in acht genomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 1998 was hij van mei tot oktober waarnemend burgemeester van Groningen. Hij volgde toen tijdelijk Hans Ouwerkerk op, die vertrok omdat hij onvoldoende steun kreeg van de gemeenteraad na de rellen in de Oosterparkwijk en de daarop volgende bestuurscrisis.
Eerder was Lammers onder meer wethouder in Amsterdam. Ook bekleedde hij elf jaar het ambt van commissaris in Flevoland. Van 1984 tot 1985 was hij burgemeester van Almere.
In het half jaar dat hij Groningen bestuurde maakte hij indruk door zijn ervaren wijze van besturen. Maar er was ook enige kritiek omdat hij er niet altijd met zijn gedachten bij leek en niet snel alle namen van gemeenteraadsleden leerde kennen. Wel maakte hij een heldere analyse van de perikelen die leidden tot de bestuurscrisis in Groningen ten gevolge waarvan Ouwerkerk moest aftreden. Hij vond dat de Haagse politiek zich veel te snel met de nasleep van de Oosterpark-perikelen had bemoeid. In de periode dat hij waarnemend burgemeester was streefde hij er de verhoudingen in de bestuurlijke top van Groningen te verbeteren.