nieuws

31 mei 2011, 18:06

GS Groningen: 'Forum onmisbare impuls en motor van de economie'

De basis van het voornemen van GS om alsnog 35 miljoen euro beschikbaar te stellen is een aanvullende subsidieaanvraag van de gemeente Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma ZZL (REP). “De aanvullende aanvraag geeft ons college vertrouwen in een succesvolle gebiedsontwikkeling aan de oostzijde van de Grote Markt. En dat betekent een belangrijke en onmisbare impuls voor de stad als motor van de economie in onze provincie”, aldus gedeputeerde Wilma Mansveld van Economische Zaken.
De basis van het voornemen van GS om alsnog 35 miljoen euro beschikbaar te stellen is een aanvullende subsidieaanvraag van de gemeente Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma ZZL (REP). “De aanvullende aanvraag geeft ons college vertrouwen in een succesvolle gebiedsontwikkeling aan de oostzijde van de Grote Markt. En dat betekent een belangrijke en onmisbare impuls voor de stad als motor van de economie in onze provincie”, aldus gedeputeerde Wilma Mansveld van Economische Zaken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Begin 2011 hebben de colleges van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders gezamenlijk besloten een onafhankelijke commissie in te stellen onder leiding van de heer Terlouw. De onderzoeksopdracht richtte zich op de economisch structuurversterkende effecten, op de exploitatie van het Forum zelf en op het draagvlak van het project bij de bevolking van stad en regio. De commissie Terlouw heeft haar bevindingen op 26 april 2011 in een rapport gepresenteerd.

De gemeente Groningen heeft de aanbevelingen van de commissie Terlouw onderschreven en verwerkt in een aangevulde aanvraag. Zo biedt deze aanvraag nieuwe en aanvullende informatie over ondermeer het structuurversterkend effect van de gebiedsontwikkeling Grote Markt/ Oostwand waar het Forum onlosmakelijk deel vanuit maakt.

Ook is in de aanvullende aanvraag onderbouwd dat er sprake van een solide exploitatie. Daarnaast geeft de gemeente aan dat zij een Forumvisie gaat ontwikkelen, waarin een prominente rol is opgenomen voor de versterking van de organisatie en het draagvlak bij inwoners en bedrijfsleven uit stad en regio.

Besluitvorming
Het college heeft vandaag (31 mei 2011) haar voornemen van subsidieverlening opnieuw voorgelegd aan Provinciale Staten. Na consultatie van Provinciale Staten zal het college een nieuw besluit nemen over de subsidieaanvraag.