nieuws

04 jan 2011, 09:09

Grote steunbetuiging 120 Stadjers aan Groninger Forum

"Wij zijn voor!". Dat is de leuze waaronder 120 bekende en minder bekende Groningers vandaag een campagne zijn begonnen voor de snelle start van de bouw van het Groninger Forum. Het is voor het eerst dat voorstanders zich als groep nadrukkelijk manifesteren.
"Wij zijn voor!". Dat is de leuze waaronder 120 bekende en minder bekende Groningers vandaag een campagne zijn begonnen voor de snelle start van de bouw van het Groninger Forum. Het is voor het eerst dat voorstanders zich als groep nadrukkelijk manifesteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vandaag is het een belangrijke dag voor het Groninger Forum. Commissaris der Koningin Max van den Berg gaat dan op bezoek bij het college van B en W van Groningen om te trachten een oplossing te krijgen voor een conflict met de Staten.

Vandaag ook treedt een grote groep bekende en minder bekende voorstanders van het Groninger Forum naar buiten, die willen laten weten dat ze nog steeds met groot enthousiasme voorstander zijn van de plannen voor het Groninger Forum. Zij hebben een grote advertentie geplaatst in het Dagblad van het Noorden. In totaal 120 bekende en minder bekende Groningers steunen de oproep.
 

Zwieper van jewelste 

'Wij zijn voor de nieuwe Oostwand en het Groninger Forum. Onze stad is door de jaren heen stukje bij beetje mooier en mooier geworden - vaak tegen de verdrukking in. De Oostwand verdient het om ook een aantrekkelijk deel van de binnenstad te worden. Daar zijn vriend en vijand het over eens. Wij zijn ervan overtuigd dat dit project de binnenstad een zwieper van jewelste geeft waar ondernemers, toeristen en inwoners van stad en ommeland nog vele jaren de vruchten van zullen plukken. Juist als het economisch minder gaat, is het belangrijk om als stad en provincie te investeren in de kwaliteit vande binnenstad. Dat is volgens ons de enige manier om Groningen en de voorzieningen overeind te houden'.

'Wij zijn bezorgd over de geloofwaardigheid van de politiek. Afspraak is afspraak, ook bij een beetje tegenwind in verkiezingstijd. De toekomst van onze stad en provincie vraagt om koersvastheid en bestuurders die hun verantwoordelijkheid nemen. Tien jaar lokale besluitvorming schuif je zomaar niet aan de kant. Wij zijn ons bewust van de vele vragen die nog beantwoord moeten worden, bij de verdere ontwikkeling van het Forum. We hebben vetrouwen in de creativiteit en de kennis van iedereen die zich betrokken voelt bij dit project. Daar komen we uit. Laten we vandaag in elk geval beginnen met de verbouw van de binnenstad en de bouw van het Groninger Forum. Groningen is het waard!'', aldus de advertentie-tekst.

Ondertekenaars

Tot de ondertekenaars behoren Hans Alders, Jacques Wallage, ondernemersorganisaties als Groningen City Club, VNO/NCW Noord, MKB Noord, Rick van der Ploeg, Frans Zwarts (rector magnificus), Ben Warner, Korpschef Martin Sitalsing en architect Henk Scholten.

Petitie

Behalve dat 120 mensen een advertentie hebben geplaatst is er recent ook een mogelijkheid geopend om een petitie te ondertekenen. Deze is te vinden bij: "Go For' um!", op: www.petities.nl