nieuws

16 sep 2009, 16:04

Grote projecten niet in gevaar door aangekondigde bezuinigingen

Grote projecten in de stad Groningen lopen vooralsnog geen gevaar door de aangekondigde bezuinigingen in de Miljoenennota. De gemeente wil juist haast maken met de investeringen in de regiotram, de plannen op de Grote Markt, Meerstad en de zuidelijke ringweg. “Het geld daarvoor komt niet allemaal uit eigen zak”, vertelt locoburgemeester Frank de Vries. “We zijn ook afhankelijk van andere budgetten. Voordat dit geld wordt teruggehaald willen we het investeren in belangrijke projecten voor de stad.”

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“De financiering van de plannen op de grote markt is zorgvuldig voorbereid”, legt De Vries uit. “Bij de regiotram willen we een deel van het geld gebruiken dat vrij komt door de verkoop van de Essent. Voor het Meerstad hebben we een sluitende grondexploitatie en we hebben 624 miljoen euro beschikbaar voor de zuidelijke ringweg. Dat geld komt voor het grootste deel uit het potje voor de Zuiderzeelijn.”

“We hebben samen besloten deze projecten in gang te zetten”, aldus De Vries. “We staan er voor en willen het dus ook uitvoeren. De stad wordt er weerbaarder en sterker door. We verwachten dat op korte termijn de werkloosheid zal oplopen. Na 2012 is er een tekort aan werkkrachten door de uitstroom van oude werknemers. Die tijd moeten we overbruggen. Dit soort projecten zijn goed voor de werkgelegenheid.”

De Gemeente Groningen heeft verder wisselend gereageerd op de Miljoenennota die dinsdag door het kabinet werd gepresenteerd. “Er zijn wel wat dingen die ons zorgen baren”, legt Frank de Vries uit. “Daarvoor kijken we vooral naar de maatregelen op lange termijn. In het jaar 2010 wordt er nog niet zoveel bezuinigd op overheidsniveau. De zwaarste klappen verwachten we pas daarna”, sluit hij af. De komende tijd gebruikt de gemeente om die gevolgen op lange termijn in kaart te brengen.