nieuws

25 apr 2001, 00:12

Grote Markt toneel van demonstratie tegen IMF en Wereldbank

Tientallen demonstranten van het Trefpunt Anti kapitalisten verzamelden zich gistermiddag op de Grote Markt om hun onvrede over het IMF en de wereldbank kenbaar te maken. De demonstranten deelden folders uit met de tekst ‘Stop de uitbuiting door het IMF en de wereldbank!’ en maakten met spandoeken hun ongenoegen kenbaar. Na de korte bijeenkomst vertrok de groep in een vreedzame tocht richting De Bontekoe aan de Spilsluizen waar op dat moment een open discussie van de twee instanties plaats vond.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De protestactie aan de Splisluizen ging minder onopgemerkt voorbij. De groep had zich voorzien van sirene’s en toeters en veroorzaakte daarmee een oorverdovende herrie. De aanwezige politie heeft echter niet hoeven ingrijpen.
Het IMF en de Wereldbank zijn opgericht om ontwikkelingslanden leningen te verstrekken om deze landen een betere kans te geven op de wereldmarkt. Volgens de demonstranten hebben de ontwikkelingslanden nauwelijks profijt van de lening en komt het grootste gedeelte van het geld in de zakken van de Westerse regeringen terecht.
Ook zijn de actievoerders van mening dat de eisen die de instanties opleggen te streng zijn, waardoor de ontwikkelingslanden nog verder in de financiële problemen komen. De landen die een lening van het IMF ontvangen zijn gedwongen hun economie meer op de export te richten. Hierdoor kunnen zij niet meer in hun eigen voedselvoorziening voorzien, aldus de demonstranten.