nieuws

23 sep 2009, 20:08

"Grote Markt oostzijde Groningen dreigt veel te saai te worden''

De historische en ambitieuze opknapbeurt voor de Grote Markt in Groningen dreigt een gemiste kans te worden. In tegenstelling tot wat de bedoeling was wordt een deel van de oostzijde van de Grote Markt massaal en saai. Dat komt onder meer door het ontwerp voor de nieuwe studentensociëteit Mutua Fides, een gebouw zonder duidelijke geleding en zonder een voor publiek toegankelijke, levendige benedenverdieping. Daardoor krijgen ook de andere gevels van de Grote Markt een saai karakter. Een en ander stelt de Stichting Vrienden van de Stad. Deze stichting viert morgen, vrijdag, het 25-jarige bestaan. De GIC nodigde voorzitter Thomas Sleyfer uit om ter gelegenheid van dit jubileum uit een Opiniebijdrage te schrijven . Hij waarschuwt dat de ontwikkelingen van de oostwand van de Grote Markt een kant op gaan die niet bij de oorspronkelijke bedoelingen past.
De historische en ambitieuze opknapbeurt voor de Grote Markt in Groningen dreigt een gemiste kans te worden. In tegenstelling tot wat de bedoeling was wordt een deel van de oostzijde van de Grote Markt massaal en saai. Dat komt onder meer door het ontwerp voor de nieuwe studentensociëteit Mutua Fides, een gebouw zonder duidelijke geleding en zonder een voor publiek toegankelijke, levendige benedenverdieping. Daardoor krijgen ook de andere gevels van de Grote Markt een saai karakter. Een en ander stelt de Stichting Vrienden van de Stad. Deze stichting viert morgen, vrijdag, het 25-jarige bestaan. De GIC nodigde voorzitter Thomas Sleyfer uit om ter gelegenheid van dit jubileum uit een Opiniebijdrage te schrijven . Hij waarschuwt dat de ontwikkelingen van de oostwand van de Grote Markt een kant op gaan die niet bij de oorspronkelijke bedoelingen past.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sleyfer: "Een belangrijke doelstelling van de Vrienden is het bevorderen van meningsvorming over ontwikkelingen in de stad Groningen vanuit historische achtergrond. Vanuit die achtergrond reageren de Vrienden regelmatig op voorgenomen plannen van de gemeente. Zo hebben de Vrienden ernstig bezwaar gemaakt tegen de plannen voor de tram door de binnenstad. Deze (grote) tram past niet in de kleinschalige historische structuur en kan beter buiten de binnenstad om worden gelegd. De problemen rond de inpassing in de Oosterstraat bewijzen dit.

De ontwikkelingen van de oostwand van de Grote Markt gaan een kant op die volgens de Vrienden niet bij de oorspronkelijke bedoelingen past. Voor de oostwand is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, met name om te voorkomen dat hier een saaie grootschalige bebouwing ontstaat. Er zou een wand moeten komen die qua schaal past bij de historische schaal van de binnenstad (en bij die van de oorspronkelijke oostwand). Daartoe zijn regels opgesteld die gaan over geleding, bouwhoogte e.d..

Met name de geleding werd door de Vrienden als zeer belangrijk gekenmerkt. Wat we nu zien is dat de plannen voor het nieuwe gebouw voor Mutua Fides – zoals die in de krant stonden - een massaal gebouw is, zonder duidelijke geleding. Als de rest van de oostwand vergelijkbaar wordt ingevuld kunnen we niet meer spreken van een passende schaal. Daarbij komt dat de locatie voor Mutua Fides op de hoek van de Grote Markt en st. Jansstraat nadrukkelijk om een openbaar toegankelijke benedenverdieping vraagt vanwege de zeer gewenste levendigheid van de oostwand. Mutua Fides is een studentensociëteit die een dergelijke openheid niet kent. Door dit gebouw op de hoek te plaatsen krijgen zowel de westgevel als de noordgevel een besloten (zeg maar saai) karakter.’’

Thomas Sleyfer (Voorzitter )

==================================

Viering 25-jarig jubileum met lezing

De Vrienden bestaan dit jaar 25 jaar. Dat wordt op 25 sept. a.s. gevierd bij de Groninger Archieven met een lezing van prof. Maarten Duijvendak over de veranderingen van de stad in de laatste decennia. Op 26 sept. vinden een zestal excursies plaats met zeer verschillende thema’s als uitgangspunt. Tenslotte vindt op 18 oktober in de Synagoge de prijsuitreiking plaats van de fotowedstrijd ‘dat is (ook) stad!’. Van de ingeleverde foto’s wordt een tentoonstelling ingericht die vervolgens twee weken te bezichtigen is in de Synagoge.’’