nieuws

24 jun 2002, 00:12

Grote Markt Forum wenst meer keuze voor cultuur aan oostwand

Het Grote Markt Forum wil meer keuzevrijheid hebben voor de gewenste nieuwe culturele voorziening aan de Grote Markt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het programma van het nieuwe college van B en W van Groningen staat dat er aan de oostwand van de Grote Markt een nieuwe culturele voorziening zou kunnen komen met drie zalen, die wellicht de Oosterpoort zou kunnen vervangen. Maar het Grote Markt Forum vindt dat uitgezocht moet worden of er wellicht nog andere culturele voorzieningen denkbaar zijn aan de oostwand van de Grote Markt.
Dat was gisteravond één van de aanbevelingen van het Grote Markt Forum. Deze aanbevelingen gelden enigszins als opdracht aan ambtenaren van de gemeente Groningen die nu moeten uitzoeken wat er op het gebied van de cultuur aan de Grote Markt allemaal nog meer mogelijk is behalve de door het college van B en W geopperde grote culturele voorziening met drie zalen.
Een andere aanbeveling van het Forum is om duidelijk te maken aan de ondernemers aan- en eigenaren van de panden aan de noordzijde van de Grote Markt dat Groningen graag zou willen dat ook daar vernieuwing en verbetering zeer gewenst zijn. B en W van Groningen hebben dat die ondernemers al schriftelijk laten weten, maar volgens het Forum zou het goed zijn die boodschap ook mondeling toe te lichten. Ook moet er onderzocht worden wat er ruimtelijk allemaal mogelijk is aan de oostwand. Dat wil zeggen, ambtenaren van de gemeente Groningen moeten duidelijk in beeld brengen wat er allemaal mogelijk is aan de oostwand. Ook moeten de ambtenaren laten zien wat er allemaal mogelijk is met het plein van de Grote Markt.