nieuws

20 jun 2002, 00:12

Grote Markt Forum: ‘Niet alleen oostwand, maar héle Grote Markt bekijken’

Het Grote Markt Forum vindt dat er bij de vernieuwing van de Grote Markt niet uitsluitend naar de oostwand – de kant van Vindicat – moet worden gekeken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wanneer er een nieuw plan gemaakt voor de oostwand, dan moet er een duidelijke samenhang zijn met gewenste ontwikkelingen aan de noordwand ( de kant van V&D en de ABN-AMRO bank) en het plein van de Grote Markt zelf. Dat was dinsdagavond één van de belangrijkste conclusies van het Grote Markt Forum. Dat vergaderde dinsdagavond voor het eerst sinds een half jaar weer over de toekomst van de Grote Markt. Het Forum was een half jaar niet bijeen geweest omdat er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en er een nieuw college van B en W moest worden gevormd.
De vergadering van dinsdagavond vormde in feite het begin van een tweede fase van beraadslagingen van het Forum. In de eerste fase, die duurde tot en met december vorig jaar, werden algemene wensen geformuleerd. In de tweede fase zullen die wensen concreter moeten worden ingevuld. Deze wensen van het Forum zullen door het college van B en W zeer serieus worden meegewogen in de uiteindelijke planvorming. Maar het laatste woord over de vraag hoe het verder moet met de Grote Markt is aan de gemeenteraad dat de adviezen van het Grote Markt Forum ongetwijfeld ook zwaar zal laten meewegen.
MEER NIEUWS EN ACHTERGRONDEN: www.grotemarktberaad.nl