nieuws

14 nov 2001, 00:12

Grote Markt Forum denkt langer na over ingrijpende veranderingen Grote Markt

Het Grote Markt Forum heeft, in tegenstelling tot wat was verwacht, gisteravond nog geen advies gegeven aan het college van B en W over hoe de Grote Markt opgeknapt kan worden. Tijdens een vergadering van het Forum in Huize Maas kwamen stedenbouwkundigen wel met spannende tekeningen over hoe de Grote Markt kan worden opgeknapt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Maar bij de bestudering van die tekeningen werd het het Forum duidelijk hoe ingrijpend de gevolgen kunnen zijn van bepaalde keuze die gemaakt moeten worden.
Het Grote Markt Forum heeft daarom afgesproken nog een extra vergadering te beleggen alvorens met adviezen te komen aan het College van B en W over de vernieuwing van de Grote Markt. De extra vergadering zal waarschijnlijk dinsdag 11 of anders dinsdag 18 december worden gehouden. De leden van het Forum kunnen de extra tijd dan gebruiken om na te denken over een aantal concrete aspecten die van groot belang zijn voor de toekomst van de Grote Markt en die gisteravond aan de orde kwamen.
Meer over deze kwestie op de website van het Grote Markt-beraad: www.grotemarktberaad.nl