nieuws

12 feb 2003, 00:12

Grote Markt: discussie spitst zich toe op vijf mogelijkheden

Het forum van het Grote Marktberaad heeft gisteravond het aantal suggesties voor een nieuwe invulling voor de oostzijde van de Grote Markt teruggebracht van 86 naar vijf. Dat wil zeggen: uit de 86 ideeën die vorige maand door Stadjers en organisaties werden ingediend zijn nu vijf varianten samengesteld waaruit de Groningse bevolking dit najaar tijdens een volksraadpleging kan kiezen. Wil Groningen straks een Bijenkorf of cultuur aan de oostzijde, de kant van Vindicat?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Grote Markt Forum heeft dinsdagavond na urenlang overleg in Huize Maas besloten dat er vijf modellen zijn die eerst nader worden onderzocht. Daarbij wordt bekeken of ze in theorie ook wel allemaal gerealiseerd kunnen worden.
Het gaat daarbij om een warenhuis als De Bijenkorf in combinatie met een cultuurfunctie. Het tweede model dat nader wordt onderzocht is dat van een bibliotheek aan de oostzijde van de Grote Markt. De huidige bibliotheek zou dan vertrekken uit het nog redelijk nieuwe pand in de Boteringestraat.De derde variant betreft een Cultuurcentrum met drie zalen, dat dan dient als vervanging van het cultuurcentrum d’Oosterpoort. Het vierde model dat wordt onderzocht op haalbaarheid is dat van een Centrum van Geschiedenis aan de Grote Markt oostzijde.
Een vijfde model waar naar gekeken wordt betreft de haalbaarheid van kleinere voorzieningen zoals een Kunstencentrum, een galerie, debatcentrum, horeca, TV Studio, partyzaal of gemeentelijk informatiecentrum.
Het zijn deze vijf modellen die volgens het Forum in feite elementen van alle 86 inzendingen in zich verenigen. Omdat het onmogelijk is tijdens een referendum de bevolking te laten kiezen uit 86 modellen is besloten dat aantal te reduceren tot de vier grotere varianten en eventueel een van de kleinere van het vijfde model.
De procedure is nu dat ambtenaren van de gemeenten en deskundigen van externe bureaus deze vijf varianten eens goed op haalbaarheid en voor- en nadelen gaan bekijken. De gemeenteraad zal er op 19 februari dan naar kijken. Daarna worden de plannen uitgewerkt. Nog voor de zomervakantie moet de Groningse gemeenteraad dan een selectie maken uit de varianten. De geselecteerde varanten, of alle vijf, zullen dan in oktober of november aan de Groningse bevolking ter beoordeling worden voorgelegd. Alles en nog meer hierover:www.grotemarktberaad.nl>