nieuws

13 jun 2002, 00:12

Grote Markt-discussie laait weer op; B en W presenteren toekomstvisie

De stilte rond de toekomst van de Grote Markt is weer voorbij. Het college van B en W presenteert dinsdag haar toekomstvisie voor het bekendste plein van Noord-Nederland aan het Grote Markt Forum

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het is een tijd zeer stil geweest met betrekking tot de toekomstplannen voor de Grote Markt. Sinds eind vorig jaar heeft het Grote Markt Forum - met daarin inwoners van Groningen die meepraten over de toekomst van de Grote Markt -niet meer vergaderd. En ook in de publiciteit was er weinig te doen rond het thema ‘Grote Markt’. Maar daar gaat verandering in komen. Inmiddels zijn er namelijk gemeenteraadsverkiezingen gehouden, is er een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en is er een nieuw college van B en W aangetreden. Het nieuwe gemeentebestuur pakt de draad met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van de Grote Markt weer op. Dinsdag 18 juni namelijk zal het nieuwe gemeentebestuur zijn ideeën over de Grote Markt presenteren aan het Grote Markt Forum.
Na dinsdag is het Grote Markt forum dan weer aan zet. Eerder dit jaar bracht het forum een veelbesproken advies uit over de toekomst van het stadshart van Groningen. De vergadering van het Grote Markt Forum van dinsdag 18 juni is overigens besloten, maar wel voor de pers toegankelijk.
Meer informatie: www.grotemarktberaad.nl