nieuws

30 jun 2014, 10:10

Grote impuls voor High Tech in Noorden; instellingen en bedrijven ondertekenen manifest

Grote impuls voor High Tech in Noorden; instellingen en bedrijven ondertekenen manifest

De investeringsmaatschappij NOM, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen hebben besloten samen een forse impuls te geven aan het Noorden op het gebied van innovatieve technologie. Daartoe tekenden deze partijen bij Fokker in Hoogeveen een manifest. Daardoor is er nu het platform ‘High Tech Systems & Materials (HTSM)’ ontstaan. (Foto: Fokker Aerostructures, Hoogeveen).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Noordelijke regio kent een groot aantal sterke bedrijven en onderzoeksinstellingen die actief zijn op het terrein van High Tech Systems & Materials (HTSM), veel meer dan vaak wordt gedacht.  Het werd echter steeds duidelijker dat een volgende stap in de ontwikkeling van Noord-Nederland als een High-Tech regio vanuit het werkveld zelf zou moeten komen.

 

Grote bedrijven

 

 Een aantal grote bedrijven, met name Fokker Aerostructures (Hoogeveen) en Philips Consumer Lifestyle (Drachten), de investeringsmaatschappij NOM en partijen uit het Sensor Cluster, waaronder ASTRON, INCAS3, Sensor City Assen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen hebben daarom de krachten gebundeld.

 

Partners

 

De initiële partners van dit manifest zijn: Fokker Aerostructures Hoogeveen, Philips Consumer Lifestyle Drachten, ASTRON, NOM, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, SRON, Stichting INCAS3, Innovatiecluster Drachten en Sensor City Assen.  Uitbreiding van het platform zal op korte termijn plaatsvinden door andere partijen, zowel grote bedrijven, onderwijsinstellingen, als MKB, aan te haken.

 

Philips

 

Rob Karsmakers, site manager Philips Consumer Lifestyle Drachten: “Met de ondertekening van het Manifest wordt een Platform HTSM Noord gevormd waarop gezamenlijk een aantal grote programma’s gestart zal worden, gericht op versterking van de Noord-Nederlandse maakindustrie en groei van werkgelegenheid.”

 

 

De verbreding van sensor naar High-Tech Systems & Materials leidt tot een betere aansluiting op nationale programma’s en op Europa. Bovendien doet het recht aan de kracht van de bedrijven in regio.

 

 

Dr. Marco de Vos (Managing Director van ASTRON): “In het SKA project merken we duidelijk dat Noord-Nederland veel potentie heeft op het gebied van high-tech elektronica. Door deze samenwerking kunnen we MKB bedrijven op grote en spannende projecten aanhaken en ze zo de kans geven te groeien.”

 

Siem Jansen, Directeur NOM: “Samen werken aan concrete projecten zoals DOME en SmartFactory is de beste manier om een groot aantal MKB partijen aan te haken en de gelegenheid te geven te groeien en te excelleren. Het effectief aansluiten van reeds bestaand MKB en het actief ondersteunen van ondernemerschap vanuit het platform is een belangrijk kerndoel. Hiermee bundelen de partners initiatieven rond industriële ontwikkeling, zowel bij de grote partijen als het MKB.”

 

Uitbreiding van het platform zal op korte termijn plaatsvinden door andere partijen, zowel grote bedrijven, onderwijsinstellingen, als MKB, aan te haken.

 

De regionale overheden steunen het initiatief van harte. Doordat het initiatief vanuit het werkveld komt kan overheidsfinanciering op projectbasis worden ingezet. Gedeputeerde Ard van der Tuuk (Drenthe): “Het is belangrijk dat we als provincies gericht projecten kunnen ondersteunen waarvan het belang voor werkgelegenheid in de regio helder is. Ik ben daarom zeer verheugd dat partijen in het veld elkaar gevonden hebben.”