nieuws

23 jan 2009, 16:04

Grote evenementen moeten Groningen aantrekkelijk houden tijdens grote verbouwing

‘Wegens verbouwing gesloten!’’, staat er wel eens op een winkel die verbouwd wordt. Maar voor de gemeente Groningen is het uiteraard volstrekt onmogelijk om de poort te sluiten wanneer er de komende tijd enorme verbouwwerkzaamheden van start gaan. In plaats van de binnenstad te sluiten kiezen B en W van Groningen er juist voor om zeer opvallende evenementen te gaan organiseren, om op die manier de loop er goed in de houden en veel consumenten naar de stad te blijven lokken. B en W trekken daar maar liefst 300.000 euro voor uit.
‘Wegens verbouwing gesloten!’’, staat er wel eens op een winkel die verbouwd wordt. Maar voor de gemeente Groningen is het uiteraard volstrekt onmogelijk om de poort te sluiten wanneer er de komende tijd enorme verbouwwerkzaamheden van start gaan. In plaats van de binnenstad te sluiten kiezen B en W van Groningen er juist voor om zeer opvallende evenementen te gaan organiseren, om op die manier de loop er goed in de houden en veel consumenten naar de stad te blijven lokken. B en W trekken daar maar liefst 300.000 euro voor uit.
‘Wegens verbouwing gesloten!’’, staat er wel eens op een winkel die verbouwd wordt. Maar voor de gemeente Groningen is het uiteraard volstrekt onmogelijk om de poort te sluiten wanneer er de komende tijd enorme verbouwwerkzaamheden van start gaan. In plaats van de binnenstad te sluiten kiezen B en W van Groningen er juist voor om zeer opvallende evenementen te gaan organiseren, om op die manier de loop er goed in de houden en veel consumenten naar de stad te blijven lokken. B en W trekken daar maar liefst 300.000 euro voor uit.
‘Wegens verbouwing gesloten!’’, staat er wel eens op een winkel die verbouwd wordt. Maar voor de gemeente Groningen is het uiteraard volstrekt onmogelijk om de poort te sluiten wanneer er de komende tijd enorme verbouwwerkzaamheden van start gaan. In plaats van de binnenstad te sluiten kiezen B en W van Groningen er juist voor om zeer opvallende evenementen te gaan organiseren, om op die manier de loop er goed in de houden en veel consumenten naar de stad te blijven lokken. B en W trekken daar maar liefst 300.000 euro voor uit.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De binnenstad van Groningen staat de komende jaren in het teken van een grootschalige verbouwing: Forum, Oostwand Grote Markt, mogelijk de tram, de Noordwand, de Diepenring … Om het stadshart ondertussen aantrekkelijk te laten blijven heeft de binnenstad een evenementen-programma nodig van hoge kwaliteit. B&W stellen de raad voor om dit meerjarenprogramma centraal te coördineren door middel van een zogenaamd Topevenementen¬overleg (TEO). Daarin nemen organisaties als de gemeente, Marketing Groningen, Groningen City Club en provincie deel. Dit voorjaar zullen de hoofdlijnen voor dit evenementen-programma worden gepresenteerd. Ook zal een speciale aanjager/programmeur worden aangesteld. B&W hebben hiervoor tot 2011 € 300.000 gereserveerd.

In samenhang met een uitgekiende bouwplanning en een goed bereikbaarheidsplan wil het college voor de komende jaren een hoogwaardig activiteiten- en evenementenprogramma samenstellen. Met de organisatie daarvan hopen B&W de binnenstad-in-(ver)bouw aantrekkelijk te houden voor een breed publiek. Een groot aantal partijen in de stad is enthousiast en gaat hier aan meewerken. Het nieuwe Topevenementenoverleg (TEO) krijgt de opdracht om dit voorjaar met voorstellen te komen voor een kader waarbinnen het evenementen¬programma verder vormgegeven kan worden. Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig evenementenprogramma vraagt ook om extra personele inzet. Er komt daarom een speciale aanjager/programmeur die (gestationeerd bij Marketing Groningen) de regie op zich neemt. Deze aanjager moet o.a. partijen bij elkaar brengen, initiatieven stimuleren en daar waar nodig deze ondersteunen.

Structureel en goed overleg in het TEO draagt ook bij aan een mooie evenementenkalender over het hele jaar. Het voorkomt problemen in het aanvraagtraject, de organisatie en uitvoeringsfase van evenementen. Met name een goede afstemming over het gezamenlijk gebruik van de Grote Markt en Vismarkt door warenmarkt, evenementen en kermis is hierbij van belang.

Tijdens de werkzaamheden in de binnenstad willen B&W een ‘Doorlopend bouwevenement’ organiseren. Ideeën, vorm en financieringsmogelijkheden hiervoor zullen door een projectgroep nader uitgewerkt worden.


Veel evenementen spelen zich af in de openbare ruimte en daarvoor zijn vergunningen nodig. De huidige verordening ‘Feesten in Balans’ zal geëvalueerd en geactualiseerd worden, zodat het voor organisatoren van evenementen eenvoudiger wordt om vergunningen aan te vragen.


Het nieuw te ontwikkelen kader voor evenementen zal ook meer sturing gaan geven bij de subsidieverlening. Alleen evenementen met een hoog of gemiddeld profiel komen voor subsidie in aanmerking. Daarbij gaat het altijd om een aanvullende bijdrage in de totale exploitatie van een evenement.
De gemeente gaat vanaf nu drie maal per jaar om tafel met de grote organisatoren en initiatiefnemers, de bestaande culturele organisaties en de horeca, om gezamenlijk in de nieuwe richting te koersen en het veld de nodige inbreng in de komende veranderingen te geven.