nieuws

23 sep 2001, 00:12

Grote discussie start over Kinderopvang Groningen

De gemeente Groningen start een grote discussie over de toekomst van de kinderopvang in Groningen. Alle werkende ouders met kleine kinderen, en alle andere Stadjers en belangstellenden kunnen digitaal meepraten over de toekomst van de kinderopvang in Groningen. Er staan drie stellingen op de site van de gemeente Groningen waar iedereen op kan reageren. Ook komen daar dagelijks betrokkenen aan het woord over de toekomst van de kinderopvang.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Er zijn de laatste jaren al flink veel kinderopvangvoorzieningen bijgekomen en dat zal zich de komende jaren waarschijnlijk doorzetten. Als het aan de landelijke overheid ligt krijgen we met ingang van 2003 een vorm van vraagfinanciering. Hierbij krijgt ieder kind als het ware een ‘rugzakje’ met geld waaruit de opvang kan worden betaald. De verantwoordelijkheid komt dan in de eerste plaats bij de ouders te liggen.
De gemeente blijft echter, aldus een woordvoerder van de gemeente Groningen, haar ambities op het terrein van de kinderopvang koesteren. Deze ambities staan beschreven in een discussienotitie ‘Kinderopvang over de drempel van de 21ste eeuw’, die door B en W is vastgesteld. B en W leggen daarin de prioriteit bij het wegwerken van wachtlijsten en bij het zorgen van kwaliteit.
Maar wat vindt U van de kinderopvang? En wilt U meer weten over de notitie van B&W? Kijk dan op de discussiesite van de gemeente Groningen. Deze is te vinden via een banner op het adres: http://www.groningen.nl