nieuws

20 jun 2002, 00:12

Grote brand in silo’s bij bedrijf aan Eemskanaal in Groningen; forse rookontwikkeling

Er woedt donderdagmidag rond vijf uur nog altijd brand bij het bedrijf EMG aan het Eemskanaal in de stad Groningen. Er werd reeds rond elf uur vanmorgen groot brandalarm gegeven, dus het vuur in de silo's blijkt hardnekkig. Het eerder vermoed explosiegevaar is ook nog maar deels verdwenen, aldus de hulpverleningsdiensten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanuit het Westen des lands is inmiddels stikstof aangevoerd, dat het vuur uiteindelijk klein moet krijgen. Er waren kortstondig vlammen te zien en er hing rook boven het bedrijf, die zich langzaam over de Stad verspreidde. Het forse bedrijf heeft 36 graansilo’s, en daarvan staan er twee de brand. Mogelijk is zeventig ton graan verbrand. Er was even vuur te zien op het dak van een aanpalend gebouw, maar vanuit de silo’s is vooral veel rook te zien. Het personeel van bedrijven in de directe omgeving aan het Damsterdiep, enkele tientallen mensen, zijn uit voorzorg van hun werkplek gehaald. De scheepvaart in het kanaal is stilgelegd. De schade is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk gezien de omvang van het vuur en de duur van de brand behoorlijk hoog moeten zijn.