nieuws

18 mei 2001, 00:12

Grote belangstelling voor de jaarlijkse Zwerfvuilactie Delfzijl

Delfzijl is vanaf zaterdag 19 mei een flink stuk schoner. Dat hoopt de provincie niet alleen, maar dat verwacht Delfzijl ook.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op zaterdag 19 mei vindt in de gemeente Delfzijl de jaarlijkse Zwerfvuilactie plaats. Uit de hele gemeente hebben zich twee├źndertig verenigingen opgegeven om de strijd aan te binden met het zwerfvuil. Elke vere-niging ontvangt f 250,- voor haar deelname. De gemeente stelt vuilniszakken en handschoenen ter beschik-king. Het doel van de actie is de woon- en leefomgeving in de gemeente zwerfvuilvrij te maken.
De Zwerfvuilactie zou samen vallen met de landelijke afvaldag. Maar de landelijke organisatie heeft deze dag in een vroeg stadium afgeblazen in verband met de MKZ-situatie in Nederland. Vanwege de huidige gestabiliseerde situatie omtrent de MKZ heeft de gemeente Delfzijl besloten de Zwerfvuilactie door te laten gaan. De gemeente heeft de verenigingen verzocht rekening te houden met de geldende voorzorgs-maatregelen ter voorkoming van het verspreiden van het MKZ-virus.