nieuws

04 feb 2003, 00:12

Grote achterstand bij controle milieuvergunningen Delfzijl

Het houdt niet op met de slecht-nieuws-show van de gemeente Delfzijl. Na tal van politieke crises is er nu sprake van een falend gemeentelijk beleid met betrekking tot controle van milieuvergunningen. Dat althans meldt vanmiddag Radio Noord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het bericht op Radio Noord heeft de gemeente Delfzijl gefaald bij de controle op milieuvergunningen. Dat zou zijn gebleken uit een inspectie van het ministerie van VROM.
De inspectie deed een steekproef over een aantal jaren. Daarbij zou zijn gebleken dat de gemeente Delfzijl zich niet heeft gehouden aan zijn wettelijke taken en dat er een enorme achterstand is in de controle op milieuvergunningen en de actualisering van die vergunningen. Ook het meerendeel van de bestemmingsplannen van Delfzijl zou zijn verouderd.
Volgens het gemeentebestuur van Delfzijl is er inderdaad sprake is van een achterstand. Maar die zou zijn veroorzaakt door een gebrek aan ambtelijke capaciteit.