nieuws

13 mrt 2003, 00:12

Grootschalige nieuwbouw Wis- en Natuurkunde op Zerniketerrein Groningen

Groningen krijgt op het Zerniketerrein een unieke campus voor wis- en natuurkunde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen start medio 2003 met nieuwbouw op het Zerniketerrein. Het is de eerste stap in de concentratie en nieuwbouw van de gebouwen van de faculteit, welke in 2010 moet zijn afgerond. De realisatie leidt tot een campus voor de wiskunde en natuurwetenschappen welke moet worden gehuisvest in een aantrekkelijke parkomgeving. Dit in contrast met de zakelijkheid van het huidige Zernikecomplex.
In 1999 heeft het College van Bestuur van de universiteit groen licht gegeven voor de bouw. Recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en organisatie binnen de faculteit hebben geleid tot een nieuwe visie op de nieuwe plannen. Integratie is de rode draad in deze visie. Onderzoek ontwikkelt zich steeds meer over de grensvlakken van de disciplines. De invoering van de Bachelor-Master structuur heeft een vergaand integratie voorstel uitgelokt: op termijn slechts drie bachelor opleidingen: informatica, natuurwetenschappen en levenswetenschappen voor de gehele faculteit.
Naar Amerikaans model overweegt de faculteit realisatie van studentenkamers op de campus. De tijdelijke huisvesting van buitenlandse studenten moet worden omgezet in een meer permanente faciliteit. "Alleen op deze wijze kunnen we goed concurreren op de internationale studentenmarkt" aldus de faculteit. Ook wordt een Faculty Club en een guesthouse overwogen De club wordt een trefpunt voor onderzoekers en studenten na werktijd. Het guesthouse geeft onderdak aan gasten van de faculteit.