nieuws

02 feb 2009, 09:09

Grootschalige controle bij kadaster op vermogen uitkeringsgerechtigden

Na een succesvol verlopen proef in de gemeente Groningen, twee jaar geleden, komt er nu in het hele Noorden een controle van gegevens van bijstandsgerechtigden bij het kadaster. Daarbij zal worden bekeken of mensen met een uitkering bezittingen hebben zoals woningen of grond, terwijl ze daar geen melding van hadden gemaakt. In februari beginnen 130 gemeenten in Noordoost-Nederland met een project ‘Kadastercheck’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In dit project controleren de gemeenten gegevens over bezit van onroerend goed (zoals woningen en grond) van mensen met een bijstandsuitkering. De Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding (RCF’s) Noord, Overijssel en Gelderland/Flevoland coördineren dit project.


Bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) doen gemeenten onderzoek naar inkomsten en vermogen van bijstandsgerechtigden. Steeds vaker gebeuren die controles op basis van gegevensuitwisseling met (semi-)overheidsinstanties. Voor dergelijke koppelingen van bestanden gelden strenge eisen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet toe op naleving van die eisen.

Op initiatief van het RCF-Noord heeft de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) van het ministerie van SZW een koppeling tot stand gebracht tussen de
bijstandsgegevens van gemeenten en het Kadaster.
In 2006 heeft de gemeente Groningen als eerste gemeente in Nederland succesvol geëxperimenteerd met een dergelijke koppeling. In totaal moesten 80 klanten destijds ruim € 430.000,= terugbetalen.

De gemeenten uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland gaan de kadasterkoppeling nu op grote schaal toepassen. Op termijn komen voor uitkeringsinstanties de kadastergegevens standaard beschikbaar.

Risicodossiers

Na een anonieme vergelijking krijgen de deelnemende gemeenten meldingen terug van mensen van wie een kadasterregistratie bekend is. De gemeenten gaan deze zogeheten risicodossiers in de eerste helft van 2009 nader onderzoeken.

Als blijkt dat mensen met een bijstandsuitkering informatie over bezit van onroerend goed hebben verzwegen of opzettelijk verkeerde informatie hebben verstrekt, kan dat gevolgen hebben voor de uitkering. Teveel betaalde uitkering moet altijd worden terugbetaald en eventueel kan er ook strafvervolging volgen. Alle klanten van wie de gegevens nader zijn onderzocht, krijgen achteraf individueel bericht over het project. Ook de Belastingdienst doet mee aan ‘Kadastercheck’. Op basis van de gemeentelijke resultaten onderzoekt de Belastingdienst eventuele gevolgen voor verstrekte huur- en/of zorgtoeslagen.
Eind 2009 zullen de resultaten van ‘Kadastercheck’ bekend zijn.