nieuws

15 nov 2001, 00:12

Grootschalige campagne gemeente Gronin-gen voor parkeergarages

De komende tijd zal de gemeente het gemak van parkeren in Stad nadrukkelijk onder de aandacht brengen van het publiek. De belangrijkste doelgroep is de regioconsument. Met behulp van regelmatige advertenties, mottoborden, extra folders en dergelijke zullen de voordelen van de parkeergarages en het P+R sys-teem worden gepresenteerd. Tegelijkertijd zal ook de bebording die mensen naar deze parkeerplekken moet loodsen worden doorgelicht en waar nodig aangepast.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De nieuwe parkeergarage onder de Westerhaven – met 800 plaatsen - wordt voorlopig gebruikt als het toonbeeld dat parkeren in Stad er een stuk makkelijker op is geworden. In totaal zijn er nu 3300 parkeerplaatsen in openbare garages. De automobilist wordt via het handige PRIS-systeem (parkeerroute-informatiesysteem) langs de parkeerroute snel naar een garage geleid. Voor de ultrakorte bezoekjes zijn er op straat nog zo’n 875 par-keerplaatsen maar deze zullen als zodanig niet worden gepromoot. Parkeren in garages is vanaf 1 januari bovendien zo’n 10 % goedkoper. Voor het wat langere (winkel)bezoek is er natuurlijk het inmiddels fameuze P+R Citybus-systeem (2400 plaatsen). Onlangs werd de 1 miljoenste passagier verwelkomd, wat het succes onder-streept. Bij de extra publiciteit wordt gebruik gemaakt van regelmatige advertenties in de ge-drukte media (vandaag bijvoorbeeld in de Gezinsbode, zaterdag in de gehele oplage van de Hazewinkel Pers), mottoborden aan de rand van de stad (voorlopig langs A7, N355 en A28 (vanaf 26/11), vanaf januari ook aan de oostkant van de stad), gerestyled fol-dermateriaal, busreclame, internet etc.
Mensen die voor kortere of langere tijd willen parkeren, worden dus verwezen naar par-keergarages resp. P+R Citybus-locaties. Het straatparkeren is vanaf 1.1.02 zo’n 10% duurder dan in een garage. Op de binnenstads-parkeerautomaten komen binnenkort dui-delijke en informatieve verwijzingen (met plattegrond) waar de dichtstbijzijnde P-garages zich bevinden, met daarbij de opmerking dat parkeren daar goedkoper en handiger is. Ook de uit die apparaten rollende ticketjes worden aan de achterzijde voor-zien van een dergelijke tekst. Folders, internet De huidige parkeerfolder wordt geupdated, in een veel grotere oplage (100.000) gedrukt en vanaf eind december verspreid over veel meer punten; winkels, infobalies, benzine-stations richting stad, parkeergarages etc.Er komt binnenkort ook een speciale folder voor parkeren voor gehandicapten. De internetsite www.groningen.nl/parkeren wordt uitgebreid en publieksvriendelijker gemaakt. Met organisatoren van evenementen zullen afspraken worden gemaakt om standaard goede parkeer-info mee te nemen in hun pu-bliciteit. Verkeersloket Komend jaar zal ook een speciaal verkeersloket worden ontwikkeld waar het publiek terecht kan met al zijn vragen, opmerkingen en klachten op het gebied van verkeer en vervoer.