nieuws

17 mrt 2014, 15:03

‘Groot deel kiezers ziet weinig verschillen tussen politieke partijen’

Een groot deel van de kiezers ziet weinig verschillen tussen de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen, luidt de hoofdconclusie van een onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen. Kiezers vinden het door de kleine verschillen moeilijk een goede keuze te maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderzoek, dat onder leiding stond van Lector Marketing Karel Jan Alsem, is begin maart uitgevoerd. Van de 500 ondervraagde Nederlanders zegt 39 procent de verschillen niet goed te zien. 45 procent vindt dat de partijen niet goed de verschillen duidelijk maken, en maar liefst 6 procent is het eens met de stelling ‘Alle politieke partijen beloven hetzelfde’. 

Mensen met een boven gemiddelde interesse in de politiek zijn wel beter op de hoogte van de verschillen. Volgens de ondervraagden zijn de meest onderscheidende partijen de PVV, SP en lokale partijen. Dat vinden niet alleen degenen die op deze partijen stemmen, maar iedereen. Wel vinden bij alle partijen de ‘eigen stemmers’ hun partij meer verschillend dan niet stemmers. Verder blijkt dat ouderen en hoger opgeleiden een grotere interesse in politiek hebben en mede daardoor ook beter de verschillen zien.

De onderzoekers noemen als mogelijke oorzaken van de geringe gevoelde verschillen, dat partijen doorgaans niet één duidelijk thema kiezen en dat de communicatie van partijleiders niet altijd helder is. Politieke partijen zouden beter hun best moeten doen om, net als andere merken, onderscheidend te zijn. Als de verschillen beter zichtbaar zijn, zou dat omgekeerd de interesse in stemmen ook positief kunnen beïnvloeden, omdat mensen dan meer het gevoel hebben dat het er echt toe doet wie je kiest, aldus de onderzoekers.