nieuws

06 jun 2001, 00:12

Groot congres in Groningen over Borderline op 9 juni

In Groningen begint op 9 juni een groot congres over Borderline

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Borderline gooit het leven van miljoenen mensen overhoop. Niet alleen van de mensen die de persoonlijkheidsstoornis hebben, maar ook van de mensen om hen heen. Op zaterdag 9 juni a.s. wordt van 10.00 tot 16.00 uur een dag georganiseerd rond de problematiek van de borderline stoornis. Deze dag is bedoeld voor familie en partners van psychiatrische patiënten. Borderline is een persoonlijkheidstoornis waaraan meer dan 150.000 mensen lijden in ons land. In grote lijnen komt het erop neer dat iemand met een borderline stoornis een ‘zeer moeilijk karakter’ heeft. Vaak hebben ‘borderliners’ een verstoord beeld van de werkelijkheid, een lage dunk van zichzelf en heeft hij te weinig afweermechanismen, die hem kunnen helpen om moeilijke situaties te door-staan.
Drs. B.de Jongh, psychotherapeut en verbonden aan de landelijke stichting van Labyrint-In Perspectief heeft zich toegelegd op deze stoornis. Naast de inleiding zal er alle ruimte zijn voor vragen en onderlinge ontmoeting met lotgenoten. Organisatie: interkerkelijke werkgroep In Perspectief, in samenwerking met de werkgroep Labyrint. Plaats: ‘t Gorechthuis, Hortuslaan 1 te Haren (nabij het oude kerkje aan de Rijksstraatweg). Bijdrage in de kosten: (te betalen aan de zaal): f 17,50 incl. lunch en koffie/thee.
U kunt zich tot 7 juni a.s voor deze dag opgeven via Werkgroep In Perspectief Groningen-Drenthe, p/a H.W. Mesdagplein 15, 9718 HS Groningen, of via tel. 050-3125989 of 050-5713026.