nieuws

10 jan 2003, 00:12

Groningse zeehavens evenaren record-overslag; minder bedrijventerreinen

De zeehavens in de provincie Groningen – Delfzijl en de Eemshaven – hebben een goed jaar achter de rug. De goederenoverslag was even hoog als die uit het recordjaar 2001. Dat jaar werd er een recordoverslag geboekt van 6,4 miljoen ton.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het havenschap voor de beide zeehavens, Groningen Seaports, behaalde in 2002 een netto resultaat van 0,5 miljoen euro. Directeur Harm Post van Groningen Seaports zegt tevreden te zijn met het resultaat van beide zeehavens, vooral gezien het feit dat de economie pas op de plaats maakt. Volgens hem toont het feit dat de goederenoverslag op het niveau van het recordjaar 2001 gehandhaafd kon blijven ook aan dat de Groningse zeehavens een duidelijke marktpositie hebben verworven, de afgelopen jaren.
Over de uitgifte van bedrijventerreinen is Groningen Seaports echter niet tevreden. Post wijdt de verminderde belangstelling voor bedrijventerreinen aan het economische tij. Toch verwacht Groningen Seaports de komende jaren gemiddeld nog wel elf hectare per jaar uit te kunnen geven. Daarop vooruitlopend heeft Groningen Seaports besloten alvast aanzienlijk te investeren in nieuwe kades, kade- en bedrijventerreinen.
Het Groningse havenschap heeft voor 21 miljoen euro investeringen lopen in de bulkfaciliteit in de Eemshaven, het Metalpark Eemshaven en het Duurzaam Bedrijvenpark Fivelpoort. De komende jaren verwacht Groningen Seaports tientallen miljoenen euro’s te investeren in projecten als bijvoorbeeld een shortsea havenbekken, een nieuwe terminal in de Eemshaven en een ringleidingnet voor industriële gassen in Delfzijl.