nieuws

10 jun 2002, 00:12

Groningse woonschepen hoeven niet op riolering

De woonschepen in de stad aansluiten op de riolering heeft nauwelijks effect op het milieu. Het is veel verstandiger om dat geld te steken in verbetering van de afvalwaterzuivering in Garmerwolde. Dat stelt het college van B en W van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente heeft berekend hoeveel schoner het oppervlaktewater wordt als de 430 woonschepen in de stad op het riool worden aangesloten. Dat effect blijkt nauwelijks merkbaar te zijn en het aansluiten lijkt dan ook geen doelmatige investering. Het oppervlaktewater - waarvan de vervuiling overigens beneden de wettelijke normen blijft - heeft meer te lijden van de lozingen vanuit de afvalwaterzuivering Garmerwolde
Die vervuiling is negenmaal hoger dan die van de woonschepen in de stad. En bij wateroverlast stort het overvolle gemeentelijke rioolstelsel jaarlijks ruim driemaal zoveel vervuiling op het oppervlaktewater als de woonschepen doen. Het terugdringen van deze ‘overstorten’ heeft dan ook veel meer milieueffect, aldus het gemeentebestuur.