nieuws

15 aug 2002, 00:12

Groningse Wolters Noordhoff verkoopt 25 miljoen exemplaren van 'Lijsters'

,,Een unicum voor de Europese boekenmarkt.’’ Zo omschrijft initiator R. Dietz van de Groningse uitgeverij Wolters-Noordhoff het jubilerende Grote Lijsters-project. De Groningse publicist geeft al 12½ jaar tegen zeer gereduceerd tarief vaderlandse literatuur uit in paperbackvorm om het boeken lezen op lagere en middelbare scholen te stimuleren. Er werden vanaf 1990 in totaal 25 miljoen boeken verkocht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Lagere en middelbare scholieren kunnen bij Wolters-Noordhoff jaarlijks een pakket van zes boeken bestellen. De Lijsters-serie kent inmiddels verschillende categorieën: van Peuter-Lijsters, voor kinderen in groep 1 van het basisonderwijs, tot de Grote Lijsters, voor de bovenbouwscholieren in het middelbaar onderwijs. In 1990 werden er honderdduizend pakketten van vijf Nederlandse boeken verkocht, dit jaar waren het er een half miljoen.
Behalve Nederlandse ‘Lijsters’ kent de serie sinds een paar jaar ook een variant voor Engelse literatuur: de Black Birds. Franse en Duitse equivalenten stierven echter een stille dood door gebrek aan een afzetmarkt. ,,Frans en Duits zijn veelal facultatieve talen’’, legt Dietz uit. ,,We kunnen de Nederlandse en Engelse boeken zo goedkoop aanbieden omdat onze afzet zo groot is.’’
Soortgelijke initiatieven in Zweden en Engeland liepen op niets uit. ,,In Nederland wordt het verspreiden van literatuur onder de jeugd als een serieus hoog goed beschouwd’’, merkt Dietz. ,,Alle uitgevers, de overheid en ook het onderwijs zelf: iedereen ziet het belang van literatuurbevordering onder jongeren in.’’