nieuws

25 aug 2001, 00:12

Groningse wethouder Bron (D66) wil actie tegen leegloop vmbo

De scholen voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) lopen leeg als gevolg van hun slechte imago. Dat zegt de Groningse wethouder Robbert Jan Bron van onderwijs. Hij wil extra maatregelen om een verdere afname van het aantal scholieren te voorkomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het vmbo is in 1999 ontstaan door een samenvoeging van het vbo en de Mavo met ondermeer als doel het verbeteren van het imago van de beroepsopleidingen en het stoppen van de leegloop van het vbo. Maar dat is volgens de Groningse wethouder maar ten dele gelukt. “De leegloop gaat door. Ouders sturen hun kind liever naar een school waar meer theoretisch onderwijs wordt gegeven. Dat heeft meer aanzien.” Volgens Bron is er de laatste jaren te weinig geïnvesteerd in vmbo-scholen. “Ik zie oude gebouwen en oud lesmateriaal. Het Rijk heeft extra geld beschikbaar gemaakt en gaat dat in de toekomst weer doen, maar je moet je afvragen of dat wel genoeg is”, zegt Bron.
De wethouder pleit niet alleen voor meer geld, maar ook voor een bredere instroom. “Op schoolgemeenschappen met één of twee jaar brugklas is de doorstroom naar het vmbo veel groter en natuurlijker dan op scholen zonder brugklas”, aldus Bron. Het ministerie van Onderwijs zegt niks van een leegloop te weten. “In het jaar 1999-2000 was er sprake van een lichte teruggang, het jaar daarop een lichte stijging. Dus van een leegloop is geen sprake”, aldus woordvoerster B. Berghorst van het ministerie. Bron: “Dat lijkt me sterk, want ik hoor van mijn collega-wethouders dat dit overal speelt. Als er geen landelijk imagoprobleem was, zou de reclamecampagne ‘Vmbo is vet’ ook niet bestaan.’’