nieuws

01 nov 2000, 00:12

Groningse werkgevers: Geef ons ruimte voor bedrijfsterreinen

De noordelijke werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord vindt dat de overheid meer ruimte vrij moet maken voor de bouw van nieuwe bedrijfsterreinen. Minister Pronk van ruimtelijke ordening sluit Nederland op in een ‘knellend korset’, zei voorzitter P. de Jong onlangs tijdens de jaarvergadering van de noordelijke afdeling van de werkgeversorganisatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De werkgeversvoorzitter vindt dat de politiek veel te krampachtig met de beschikbare grond omgaat, terwijl er in Nederland juist ruimte genoeg is : ‘Puur fysiek bekeken is er geen gebrek aan ruimte in Nederland. Voor wonen, bedrijfsterreinen en wegen benutten we twintig procent van de grond. Tachtig procent is voor het groen en de landbouw. Indien slechts één procent van de landbouwgrond wordt bestemd voor werken en wonen, neemt het woon- en werkareaal met bijna tien procent toe.’, aldus de Jong.
De werkgeversvoorzitter vindt verder dat de bestaande industrieterreinen in Groningen, Friesland en Drenthe verpieteren door een gebrek aan aandacht van de noordelijke bestuurders. Volgens een onderzoek dat het adviesbureau ETIN in opdracht van VNO-NCW heeft gedaan, hebben de verouderde industrieterreinen een kwalitatieve verbetering ten koste van enkele miljoenen guldens nodig.