nieuws

17 apr 2001, 00:12

Groningse wegen afgesloten om verspreiding mkz tegen te gaan

In verband met het uitbreiden van het toezichtgebied van het Friese Ee en Anjum en het zo effectief mogelijk kunnen controleren van vervoersbewegingen zijn op Gronings grondgebied een aantal verkeersmaatregelen genomen. Een aantal wegen van en naar het toezichtgebied zijn helemaal afgesloten, met uitzondering van een aantal doorlaatposten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De posten staan op de volgende wegen:
- Stroobos: Van Starkenborghkanaal- t.h.v. de Hilmahuisterweg
- Zoutkamp: N 361 - N 388 – t.h.v de kruising van de wegen
- Lauwerszijl: Nittersweg - Stadsweg - t.h.v. de kruising van de wegen
- Visvliet: N 355(Friesestraatweg)- t.h.v. brug over De Lauwers
Versperde wegen
De volgende wegen geblokkeerd voor alle verkeer:
- Visvliet : Oude Provinciale weg - t.h.v. brug De Lauwers
- Pieterzijl: Lauwersweg - t.h.v. brug over Oude Lauwers bij De Leegte
- Munnekezijl: Westerwaarddijk - t.h.v. sluis (bebouwde kom)
- Zoutkamp: Hoge Zuidwal - t.h.v. Nittersweg
- Zoutkamp: Strandweg - t.h.v. recreatiehaven
- Vieerhuizen: Vierhuisterweg - t.h.v. N388 (Pantserweg)
- Lauwersoog: Kustweg - t.h.v. Schietterrein
- Lauwersoog: Westpolder - t.h.v. Kustweg