nieuws

10 sep 2001, 00:12

Groningse voetbalvereniging Gorecht geteisterd door hondenpoep

De spelers van de Groningse voetbalvereniging Gorecht uit Haren hebben er steeds minder plezier in om eens een stevige sliding te maken. Ze lopen steeds vaker op hun tenen over het veld. Dit voetbalballet is te danken aan het probleem van de hondenpoep. Daar is nu een oplossing voor bedacht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op woensdag 12 september 2001 om 10.30 uur zal wethouder Verbeek samen met Jaap Wiersma, bestuurslid van VV Gorecht, een ludiek bord onthullen tegen hondenpoep. Met dit bord hoopt de gemeente overlast op de wandelpaden en speelvelden van VV Gorecht te verminderen. De gemeente heeft de bekende cartoonist Frans le Roux gevraagd voor het ontwerp van het bord. Het is een bord geworden in vier kleurendruk, waarbij het probleem op de Frans le Roux' wijze wordt getackeld. Om vandalisme te voorkomen is tevens een anti-graffiti laag aangebracht. Overlast VV Gorecht heeft een probleem met hondenpoep op de speelvelden en wandelpaden. Hun ideale oplossing is het park geheel af te sluiten. De gemeente onderschrijft het probleem, maar vindt deze oplossing te rigoureus. Jaren geleden heeft de gemeente door het complex een pad aangelegd, met als functie 'ge-bruiksgroen'. De gemeente weet dat veel mensen in de buurt van de wandelpaden gebruik maken.
Met het plaatsen van een bord hoopt de gemeente de overlast op de wandelpaden en speelvelden van VV Gorecht te verminderen. De hondeneigenaars worden er iedere keer als ze met de hond uitgaan even op gewezen dat zij en de hond graag geziene gasten zijn, maar wel zonder het achterlaten van hondenpoep op de looppaden en de speelvelden. De eigenaar van een hond kan natuurlijk ook zelf de hondenpoep even opruimen. Omwonenden van het Gorecht terrein hebben een persoonlijke brief van de wethouder ontvangen. Het doel van deze brief is het bewustwordingsproces op gang te brengen en de gebruikers van het park op te roepen tot burgerzin. Een kleine moeite voorkomt veel ellende voor anderen!