nieuws

05 dec 2012, 11:11

Groningse vissen kunnen binnenkort weer vrijuit zwemmen

Om de vismigratie in Noord-Groningen te verbeteren, starten het waterschap Noorderzijlvest en Oranjewoud eind dit jaar met het aanleggen van vispassages bij drie zeegemalen en vijf achterliggende stuwen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In juli dit jaar heeft het waterschap Noorderzijlvest, Oranjewoud opdracht verstrekt voor het ontwerpen en realiseren van de vispassages. Met deze opdracht geeft Noorderzijlvest vissen weer de ruimte om in de binnenwateren op te groeien en te paaien. Dit project is mede mogelijk gemaakt met subsidie van Rijkswaterstaat en het Waddenfonds.

De afgelopen maanden is gewerkt aan het ontwerp van de vispassages. In week 50 wordt een start gemaakt met het realiseren van vier vispassages in de stuwen van de watergangen naar de drie zeegemalen. De stuwen worden door middel van een houten constructie vispasseerbaar gemaakt.

Na het stormseizoen in 2013 worden de zeegemalen De Drie Delfzijlen (Delfzijl), Spijksterpompen en Noordpolderzijl en de kanostuw Warffumerverlaat aangepakt. Deze objecten worden vispasseerbaar gemaakt door het aanpassen van de software en de bestaande schuiven in de waterkering. Als de zeegemalen of de kanostuw niet in bedrijf zijn voor het reguleren van de waterhuishouding, worden de kleppen en schuiven om de beurt (deels) op gezette tijden open gezet. Op deze wijze wordt een soort vissluis gerealiseerd en kan de vis migreren.
Tijdens de vistrek in het voorjaar van 2014 zal de eerste vismigratie tussen Waddenzee en achterland plaatsvinden en is Groningen weer bereikbaar voor onder andere de glasaal en driedoornige stekelbaars.