nieuws

25 aug 2008, 19:07

Groningse universiteit steeds internationaler

De Rijksuniversiteit Groningen krijgt een steeds internationaler karakter. Al lang is Groningen geen regionale universiteit meer, en binnen enkele jaren is de RUG niet zozeer een Nederlandse als wel een internationale universiteit. De RUG streeft ernaar over twee jaar minstens 3500 buitenlandse studenten te verwelkomen en in 2014 minstens 5000: een kwart van het huidige totaal aantal studenten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dinsdag 26 augustus 2008 zijn de Martinikerk en het Academiegebouw in Groningen gevuld met circa duizend nieuwe internationale studenten en promovendi, die in september hun studie of onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen beginnen. Zij worden officieel welkom geheten met toespraken, een lunch, een informatiemarkt, workshops, een borrel en diner. Verreweg de grootste groep wordt gevormd door Duitse studenten, waarvan een aanzienlijk deel de nieuwe Engelstalige bacheloropleiding Psychology gaat volgen.

Begin 2008 kwam de welkomstceremonie van de RUG bij een groot onderzoek onder buitenlandse studenten uit de bus als de beste van Nederland. Sprekers op de welkomstceremonie van dit jaar zijn onder meer drs. Jacq. Wallage, burgemeester van Groningen, prof.dr. Frans Zwarts, Rector Magnificus van de RUG, prof.dr. Gregory Ashworth, ‘ervaringsdeskundige’ als het gaat om kennismaking met Nederland, en dr. Jeanine Deen, die een college Dutch Culture verzorgt.

Ook op woensdag 27 augustus is er een programma, van meer praktische aard. Er zijn dan onder meer lezingen over gezondheidszorg in Nederland, en de studenten kunnen hulp krijgen bij administratieve kwesties.