nieuws

20 nov 2008, 11:11

Groningse Thuiszorgorganisatie SamenZorg in problemen door Kredietcrisis

SamenZorg, thuiszorgorganisatie voor kraamzorg, thuiszorg en huishoudelijke verzorging in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe, wil per 1 januari 2009 haar activiteiten onderbrengen bij thuiszorgorganisaties Zorggarant en De Friese Wouden Thuiszorg, onderdeel van de Kwadrantgroep. Directe aanleiding voor dit voornemen is het stopzetten door de banken van het krediet, ingegeven door onrust op de financiële markten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het belang van medewerkers en cliënten wacht de leiding van SamenZorg de onzekere toekomst niet af. De diensten worden daarom ondergebracht bij zorgpartners in de regio. Op deze manier kan de zorg aan de huidige cliënten door hun vaste hulpverlener worden gewaarborgd. Ook nieuwe cliënten blijven welkom, zij zullen per 1 januari ‘meeverhuizen’ naar de nieuwe zorgaanbieder.

De verwachting is dat alle uitvoerende medewerkers hun baan kunnen behouden. SamenZorg zal zich ten uiterste inspannen om alle medewerkers herplaatst te krijgen, maar kan gedwongen ontslagen onder het kantoorpersoneel niet uitsluiten. Besprekingen hierover met de ondernemingsraad en de vakbonden lopen nog, evenals die met de gemeenten en het zorgkantoor over de voorgenomen maatregelen.

De medewerkers van SamenZorg zijn in een aantal bijeenkomsten op de hoogte gebracht van de stand van zaken. De huidige cliënten worden in eerste instantie door hun vaste zorgverlener geïnformeerd en krijgen uiterlijk volgende week een officiële brief.

Marktwerking in de zorg begint in algemene zin, maar in het geval van SamenZorg dus ook heel concreet, haar tol te eisen. De tarieven voor de huishoudelijke verzorging zijn de afgelopen jaren fors gedaald door de overgang naar de WMO bij de gemeenten. Daarnaast staan tarieven in de AWBZ (de thuiszorg) onder druk. De sector wordt gedwongen tot het geven van veel teveel korting. Aan de andere kant is de CAO enorm gestegen, circa 10% in 3 jaar. Deze kostenstijging is niet gecompenseerd in de tarieven. Om deze redenen, en door het mislopen van een aantal belangrijke aanbestedingen, is SamenZorg in de afgelopen jaren in de rode cijfers terecht gekomen. Waar banken in het verleden nog vertrouwen hadden in de slagvaardigheid en het zelfoplossende vermogen van de organisatie, durven zij door de huidige kredietcrisis het financiële risico niet meer aan. Dit betekent nu de nekslag voor de organisatie.