nieuws

09 mrt 2011, 09:09

Groningse studenten zijn echte lieverds

Groningse studenten zijn aanzienlijk rustiger en braver dan vaak wordt gedacht. Dat blijkt uit onderzoek dat vanmorgen door de Rijksuniversiteit Groningen en de Groningse politie is gepresenteerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Studenten leiden een veel braver bestaan dan meestal wordt gedacht. Het is niet zo dat studenten een leven leiden dat vaak in het teken staat van feestvieren en bier drinken. Uit een onderzoek blijkt dat althans studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen meestal een rustig leventje leiden en zich keurig gedragen. Het betreft een onderzoek in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen en de Groningse politie. waarvan de resultaten woensdagmorgen bekend werden gemaakt.

Uit het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag onder Groningse studenten blijkt dat de gemiddelde student in Groningen zich vrij gematigd en zelfs keurig gedraagt. Niveaus van agressie, criminaliteit en harddrugsgebruik zijn ‘geruststellend laag’. ‘En ook al drinken studenten meer dan leeftijdsgenoten, toch blijft ook het drankgebruik van de overgrote meerderheid binnen de perken’, aldus een woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen.

Tijdens het onderzoek zijn in het studiejaar 2009/2010 ongeveer duizend eerstejaars studenten ondervraagd over alcoholgebruik, drugsgebruik, onveilig seksueel contact en agressie/criminaliteit. De helft van deze studenten deed mee aan vervolgonderzoek waarin ze voor aanvang van het studiejaar (juli) en op twee momenten gedurende het eerste jaar (december en maart) vragen beantwoordden. De respondenten waren gemiddeld 19 jaar oud; 66 procent van hen was vrouw; 22 procent was lid van een studentenvereniging.

Uit het onderzoek blijkt dat eerstejaarsstudenten in een gewone collegeweek gemiddeld tien glazen alcohol drinken. Het verschil tussen mannen (16 glazen) en vrouwen (6 glazen) is groot.

Volgens de onderzoekers klopt het imago van de veelvuldig dronken en feestvierende student niet. Dit imago vertoont nog de meeste overeenkomsten met het gedrag van studenten die lid zijn van een studentenvereniging. Leden van studentenverenigingen steken met een gemiddelde van 21 glazen boven het gemiddelde uit. Deze studenten drinken overigens al voor de studie meer dan gemiddeld.

Dit imago beïnvloedt het beeld dat studenten hebben van drankgebruik binnen hun groep: ze denken dat de gemiddelde student een zware drinker is. In werkelijkheid drinkt de gemiddelde student veel minder.